onsdag, januari 24, 2007

Fiende siktad i Kristianstad!!!


Arbets söner har en ny fiende! Ytterligare en liten snärta har haft den oändliga fräckheten att försöka skapa sig en egen framtid genom företagande. Läs mer den onda i Kristianstadsbladet.

(hur skulle det se ut om alla gjorde det? Då blev det inte mycket till ordning och reda på arbetsmarknaden!!!)

I april förra året startade hon en Make Up Store och har nu lyckats så pass bra att hon har kunnat anställa en person. Då vaknar Handelsanställdas förbund.

Man kommer mitt i julruschen i december och vill "förhandla". Victoria (som nu är hela arbetarklassens fiende nummer 1) reagerar på hur de beter sig. "Man har ringt och hotat mig och varit allt annat än diplomatiska", säger hon till Kristianstadsbladet.

Det spelar tydligen ingen roll att hon ger både bra lön och bonus. Facket vill ha kontrollen, helt enkelt.

Per Sandqvist, ombudsman på Handels, har en del minst sagt uppseendeväckande citat och tycker att det är konstigt att de har hamnat i de här låsta positionerna (hallå! kan det kanske vara det att ni beter som ena jävla arlsen och går omkring och tror att ni äger världen?)

"– Avtalet innebär inga kostnadsökningar för hennes del. Men den här arbetsgivaren är unik, hon är så motspänstig. Hon hänvisar till sin moraliska etikett, men det är inte tillräckligt för oss."

Smaka på det.. "Hon är så motspänstig". Vad har man för världsbild om man säger så? Ombudsmannaskapet på Handels verkar angränsa till gudomlighet, eller åtminstone någon slags gammaldags kunglighet som inte får motsägas...

Victoria funderar nu på att säga upp den anställda och jobba själv bara, för att slippa tjaffset. Mot bakgrund av det säger Per (som antagligen känner sig maktlös inför det faktum att han inte får bestämma mer över Victorias företag):

– Skulle hon inte ha anställda... är det en annan diskussion, där lagen om anställningsskydd kommer in. Då får hon visa att det råder arbetsbrist. Men jag vill inte spekulera i framtiden. Hon behöver inte alls hamna i den situationen, bara hon skriver på.

Så ska dom tas! Den ondskefulla fienden mot Sverige och den svenska modellen!

Fy fan.

(alla citat är hämtade från kristianstadsbladet, liksom bilden som är tagen av Willy Alm)

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Enmansföretagare måste nu - kollektivt förstås! - kräva av regering och riksdag att kollektivavtal skrivs in i lagen.

För nu måste det göras klart i LAG om kollektivavtal är obligatoriskt eller inte. Så att mikroföretagarna har en ärlig chans att veta vad som faktiskt gäller.

Facket är nu faktiskt inte synonymt med lagstiftande myndighet. Men de beter sig som en sådan. Då är det faktiskt också rimligt att de får stöd av lagen för sina fasoner.

Att "förhandla" med facket om man är ensamföretagare är tyvärr inte meningsfullt. I situationerna i Kristianstad respektive Göteborg är det nämligen inte fråga om några "förhandlingar" eller några "avtal". Det handlar bara om muskler och inget annat.

Minister Littorin har enligt Göteborgsposten sagt att konflikten vid Wild'n Fresh är legitim:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=317634

Därmed har minister Littorin tagit ställning för kollektivavtalen. Det är ett tydligt ställningstagande.

Det är dags att regering/riksdag också i handling står upp för det ministern sagt:

1) Antingen är kollektivavtal obligatoriskt. Då ska detta stå i lagen. Detta måste mikroföretagarna kräva.

2) Eller så är kollektivavtal inte obligatoriskt. Då ska fackförbunden lämna både Wild'n Fresh samt Kristianstadsföretaget ifred omedelbart.

Hur ska regering och riksdag ha det? Kräv svar.

11:33 em  
Anonymous Anonym said...

Ron: Mycket bra analys av läget! Är själv väldigt besviken på regeringens passiva hållning till detta och när man väl hör något om ämnet är det i form av försvartal av den "svenska modellen"!?!

Hoppas att man håller igen på kritiken av en mycket bra anledning. Kudos till federley och andra försvarare av davids (småföretagarna) kamp mot goliat (maktgalna fackförbund).

8:31 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är dags att mikroföretagarna klargör att för att den "svenska modellen" ska fungera så måste det finnas två parter.

Idag finns det bara en. Och det riktigt absurda är att den parten är varken arbetsgivare eller anställd, utan en tredje part.

Kollektivavtalen MÅSTE faktiskt bli lagstadgade nu. Jag skriver detta igen, för det är viktigt:

1) Antingen är kollektivavtal obligatoriska - då ska detta styrkas i lag.

2) Eller så är kollektivavtal inte obligatoriska - då har facket ingen rätt att torpedera företag där det inte arbetar en enda fackansluten medlem.

Detta MÅSTE lagstiftas nu, och det måste göras snabbt:

För om alternativ 1 ska gälla, så måste den anställande parten kunna polisanmälas och brottet mot den nya kollektivanslutningslagen måste då kunna hanteras i domstol.

Och om alternativ 2 ska gälla, så måste den anställande parten kunna lita till rättssystemet - och polisanmäla facket.

Idag finns ingen koppling till rättsväsendet. Vi har även sett fackförbund som kommit ut på byggarbetsplatser och genomfört passkontroller. Det innebär att Sverige i nuläget har en tredje part som tycks utföra arbete som i normala länder ska utföras av därtill utsedda myndigheter.

Så kan man inte ha det. Antingen gäller lagen eller så gäller laglöshet. För mikroföretag i Sverige år 2007 råder ett laglöst tillstånd.

Att diskutera med facket är meningslöst. Detta måste upp på regerings-/riksdagsnivå och vad som faktiskt gäller måste klargöras i lag. Inte genom några "avtal" som i själva verket inte alls är avtal utan bara rena hot.

"Det är bara att skriva på", brukar fackföreningarna säga. Jag säger samma sak till Sveriges regering och riksdag. Om det nu är obligatoriskt med kollektivavtal, vilket det banne mig tycks vara, och om blockaderna är "legitima" (det betyder "lagliga") så som minister Littorin säger, ja då är det faktiskt bara så enkelt att minister Littorin & Co skriver in dessa bestämmelser tydligt och klart - i lagen.

Kräv lagstiftning om obligatoriskt kollektivavtal. Omedelbart.

10:28 fm  
Anonymous Anonym said...

Allt det här ÄR SJÄLVKLART reglerat i lagen.

Lagen säger att kollektivavtal är frivilligt att teckna för företagen.

Den säger samtidigt att stridsåtgärd (till exempel blockad eller strejk, för arbetssäljarna/fack, och lockout för arbetsköparna) är helt frivillig och laglig om inte kollektivatal finns.

FINNS kollektivavtal, så gäller fredsplikt, från båda hållen.

Det står i lagen.

Vad är det som är så svårt att förstå?

Man kan ju undra varför företagen inte vill skriva på. Det finns ju bara två möjligheter.

Antingen så uppfyller de redan kraven: lön, semester, ob, försäkringar o.dyl, som står i ett avtal - och avtalet spelar alltså ingen större roll (förutom en garanti för båda parter om arbetsfred, samt att inte villkoren plötsligt ändras). Och det finns alltså INGEN anledning för företaget att inte skriva på. Märk här att kollektivavtal INTE reglerar högstalöner o.s.v. Man kan ha individuella löner ändå, de reglerar bara minimikrav.

Det andra alternativet är att företaget betalar för lite lön eller på något sätt har andra sämre villkor. Då kan man förstå att företaget inte vill skriva på. Den enda logiken till att arbetarna inte skulle vilja skriva på då, är hot om uppsägning eller liknande. Men då har arbetssäljarna och/eller fack all orsak att strida.

Den enda logiken i dessa fallen är alltså att företagen betalar för dåligt (eller andra sämre villkor) och "hotar" medarbetarna att inte inleda konflikt. Det är utmärkta skäl till att just inleda en konflikt.

I vilket fall som helst är det rätt att från fackens sida kräva avtal, annars kommer vi få se en framtid där man i arbetsintervjun kräver att arbetaren inte är med i facket, för att få jobb.

11:17 fm  

Skicka en kommentar

<< Home