fredag, januari 19, 2007

Svenskt Näringsliv anmäls för mutor

Svenskt näringsliv har framställt ett skolmaterial om det nya europa och globaliseringen. Materialet baseras på fältstudier och man har också bjudit med en massa lärare till olika delar av Europa, med fokus på den del som förut kallades östeuropa.

Ung Vänster gillar inte detta. De anmäler Svenskt Näringsliv till riksenheten mot korruption.

Antagligen känns det lite jobbigt att dessa länder klarar sig så enormt mycket bättre med demokrati och kapitalism, jämfört med hur det var under kommunisttiden... ;-)

1 Comments:

Blogger Robin Hood said...

Hade v fått bestämma så hade väl utbildningen i skolorna bara fått bestå av läromaterial som producerats av staten med pengar som stulits från medborgarna. Det skulle ju garantera att bara kollektivistiska lögner fått genomslag i utbildningen.

5:17 em  

Skicka en kommentar

<< Home