torsdag, mars 08, 2007

Högern (och jag) mördar barn

Olle i Stockholm har läst mellan raderna på min blogg och hittat på en massa saker som han anser att jag har sagt eller tycker.

Han är naturligvis inte ute efter att komma någon vart i debatten, utan använder mer sin blogg som en verbal "boxboll", som han själv uttrycker sig. Väl så, men nu sägs en del som behöver kommenteras:

Det "våld" som verkar avses i Vår Makts skrift är alltså blotta förekomsten av ett rättssamhälle som det vi har är ett övergrepp mot vissa människor. Likaså verkar det vara med den representativa demokratin.

Jag har aldrig i detta sammanhang nämnt fackliga konflikter. Angående dem tycker jag att det ska finnas en proportionalitetsregel som begränsar dem, eftersom det har visat sig att facket på senare tid själva inte är moget att använda konfliktvapnet på ett vettigt sätt.

Polisen ska naturligtvis inte ingripa mot lagliga konfliktåtgärder. (Var Olle har fått det ifrån har jag ingen aning om, men det är självklart lättare att debattera om man kan hitta på saker om sina motståndares åsikter.)

Jag ansåg vidare att den svenska polisen har blivit mycket bättre på att hantera upplopp, såtillvida att man är mycket smidigare mot aktivisterna och provocerar dem mindre. Man griper dem som gör sig skyldig till t ex vandalisering, men försöker lämna vanliga demonstranter ifred. Detta misstolkas naturligtvis av Olle i Stockholm. Möjligen medvetet.

Många marxister, socialister och kommunister går att resonera med. Det brukar vanligtvis till och med vara trevligt att göra det, även om man tycker olika. Vad jag vänder mig emot i skriften från Vår Makt är att själva kärnan i deras övertygelse utgår från det faktum att den inte går att förstå för någon som tycker som jag och att därför diskussion inte bara är onödig, utan direkt skadlig för deras syften.

När man inte ens vill diskutera... När man inte vågar pröva sina ståndpunkter i debatt... Då är det inte fråga om politik. Det är fråga om religion och kanske till och med religiös fanatism, vilket i min bok nog är ett psykotiskt tillstånd.

2 Comments:

Blogger redundans said...

"Vad jag vänder mig emot i skriften från Vår Makt är att själva kärnan i deras övertygelse utgår från det faktum att den inte går att förstå för någon som tycker som jag och att därför diskussion inte bara är onödig, utan direkt skadlig för deras syften."

Skulle man i ödmjukhetens namn kunna tänka sig att skriften inte är riktad till dig. Utan någon som redan har en förståelse utav kritiken av den politiska ekonomin? För visst är jag medveten om att en diskussion är omöjlig om man inte har förståelse för de grundläggande dragen inom historiematerialismen. Men det ligger ju inte Vår Makt i fatet.

Att texten försökes läsa av dig är som att sätta en 9-åring i kth's föreläsningssalar och sedan gråta ut över hur lite han förstår. Att 9-åringen sedan på sin blogg grinar illa över kth-studenterna som bara pratar mumbo jumbo och han näsan i böckerna hela tiden.

10:46 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Aha! Så er politik är så sofistikerad att man antagligen inte ens kan förstå den?

Koolt. Tror kanske att det blir svårt att få folk att gilla den politiken dock...

Eller just det, det var kanske därför våld var nödvändigt? ;-)

11:56 fm  

Skicka en kommentar

<< Home