fredag, juli 27, 2007

Vacklande stöd för Chavez

GP har idag en artikel om Hugo Chavez och hans strävanden efter total makt i Venezuela.

Artikeln avslöjar såvitt jag kan se ingenting nytt dock. Chavez vill lämna den parlamentaristiska demokratin och bli envåldshärskare på riktigt och han ställer ultimatum till sitt folk.

"Det blir på mitt sätt eller så avgår jag."

Antagligen effektivt. Även obehagliga alternativ är populärare än inga alternativ.

Artikeln hänvisar till ett par opinionsundersökningar som visar ett vacklande stöd för Chavez. På ett halvår har den sittande presidentens stöd i det närmaste halverats.

Jag läser på bloggen Vida Latina om öppna protester mot Chavez från fotbollssupporters i samband med en match i Copa América:

"Y va a caer, Y va a caer, este gobierno va a caer!"

(Och den kommer att falla, och den kommer att falla, den här regeringen kommer att falla!)

Etiketter: