tisdag, oktober 02, 2007

Vad hände med "åt var och en efter behov"?

Christer Mellstrand från stureplanscentern väcker i dagens intervju en debatt till liv om den generella välfärden.

Det är galet att dela ut pengar till folk som verkligen inte behöver, medan - som Johan Ingerö uttrycker det - uteliggare dör på gatan.

Det finns givetvis en anledning till att att ha det generella välfärdssystemet och det är att se till att hålla folk lite beroende av en "politikens välvilja". Bloggen Bent skriver om detta också.

Det är något så sjukt över det faktum att vuxna, starka, friska människor med gedigen utbildning och imponerande jobb inte tror sig kunna klara sig själva utan bidrag.

Christers förslag om att behovspröva barnbidraget är ett viktigt steg i rätt riktning för att komma till bukt med vårt svenska folks kollektiva bidragsberoende.

Etiketter: , ,

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Socialdemokraterna förspråkade länge att staten skulle ge endast ett grundtrygghetssystem (dvs lika summa till alla för t.ex. pension). Under 50-talet reviderade de dock synen och kom att förespråka ett mer proportioneligt system med generell välfärd som vi känner igen idag. Varför? Jo därför att utvecklingen höll på att springa ifrån dem. För att kunna stanna kvar vid makten behövde de attrahera medelklassväljare med bättre ekonomi.

Behovsprövat barnbidrag drevs av Mp på 80-talet. Jag tror att de kom fram till att det skulle kosta mer i administrativa kostnar än vad man skulle spara på det. Så just detta förslag tycker jag är dumt även om principen är riktig. Man kunde ju istället införa ett höjt grundavdrag för föräldrar.

11:11 em  
Blogger Johan Sjölander said...

Den stora frågan är väl marginaleffekterna. Varför ska man anstränga sig mer (exempelvis gå upp i arbetstid) om de extra pengar man tjänar äts upp av minskade (barn)bidrag? Det tycker jag inte någon av de som nu driver frågan riktigt har kunnat svara på.

1:30 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hej Johan!
Tack för kommentaren. Jo, det är ett aber med marginaleffekter och det talar absolut mot inkomstprövade bidrag, men jämfört med progressiva skatter (som jag misstänker att du förespråkar?)är effekten i alla fall inte större och stureplanscentern verkar ju också för en platt skatt.

Men helst vill jag att vi går åt ett håll med grundtrygghet där ingen ska ha barnbidrag överhuvudtaget om inte speciella behov föreligger, men dit är det några år och även små steg i rätt riktning är välkomna.

Superkul dock att vettiga socialdemokrater talar om marginaleffekterna! :-)

2:23 em  
Blogger Johan Sjölander said...

Faktum är att de marginaleffekter vi har idag i Sverige så gott som uteslutande beror på behovsprövade bidrag. Det var exempelvis därför maxtaxan var en mycket begåvad idé.

Marginaleffekterna av progressiva skatter torde vara betydligt mindre och dessutom i praktiken inte påverka arbetsutbudet (åtminstone som de är utformade i Sveige idag). Ta värnskatten, tex, jag har svårt att se vem som skulle tacka nej till en högre lön för att man fick ut några kronor mindre per lönekrona på den typen av inkomstnivåer. För lågavlönade kvinnor som jobbar deltid är däremot marginaleffekterna av behovsprövade bidrag en mycket reell faktor.

Och jag förstår fortfarande inte varför du är för behovsprövade barnbidrag om du inser att de på detta sätt skulle skapa "fattigdomsfällor". Om målet är att avskaffa barnbidraget helt och ersätta det med någon typ av utbyggt socialbidrag så borde du väl då argumentera för den saken istället (och jag skulle då inte hålla med dig heller, naturligtvis, men vi skulle få en annan diskussion)?

5:52 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Det beror väl helt på hur inkomstprövningen fungerar om de blir "fattigdomsfällor". Smart ordval förresten. Ni socialdemokrater har alltid varit jäkligt skickliga på att kontrollera nomenklaturen, liksom...

Och ja, jag är för ett avskaffande av barnbidraget. Jag tycker inte att vuxna, starka friska människor ska behöva förlita sig på ett bidrag för att kunna klara sig.

Jag inser naturligtvis att man inte kan genomföra en sådan reform över natten. Människor är beroende av det i dagsläget, men riktningen är solklar.

Riktningen bör vara åt en successiv avveckling av bidrag till folk som inte behöver dem.

Tror du verkligen att det inte går att ha ett samhälle där det stora folkflertalet klarar av att försörja sig och sin familj utan bidrag?

Det tror jag.

6:35 em  
Blogger Johan Sjölander said...

Jag är hellre "beroende" av ett generellt bidrag som jag har en absolut rätt till än att jag sitter och behöver förnedra mig inför en hoper byråkrater, i och för sig. Så vad gäller "beroendefrågan" tror jag att det är ett ganska svagt argument när man pläderar för mer av behovsprövade bidrag.

Ett generellt barnbidrag innebär ju faktiskt tvärtom att många barnfamiljer slipper bli beroende av exempelvis socialtjänsten för att klara uppehållet, utan att det är stigmatiserande (eftersom alla barnfamiljer får det).

Sedan har vi naturligtvis olika värderingar i grunden här. Jag har inga problem med att göra min rätt (betala skatt) och då även kräva min rätt (att få del av både offentliga stödsystem när så behövs men också de gemensamt finansierade verksamheterna). Och jag tycker inte att det finns något det minsta förnedrande i detta.

11:12 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker bidrag är förnedrande.

Jag betalar naturligtvis de skatter som krävs. Om dessa skatter är så höga att jag inte får tillräckligt kvar att försörja familjen på, så har jag inte råd att bo i landet ifråga.

Aldrig att jag går och be om bidrag av samma personer som taxerade sönder mig från början.

I stället lämnar jag naturligtvis landet och slår mig ner nånstans där nettolönen räcker UTAN att jag behöver ansöka om att få mina egna pengar tillbaka.

Att skatten på arbetsfria kapitalinkomster är både låg och icke-progressiv tycks ingen ha något problem med. I de högre inkomstskikten är det ju ofta lite enklare att ta ut sin inkomst som "aktieutdelning" till exempel, eller varför inte kvitta den mot förluster i något jordbruk...?

5:23 em  
Blogger Ol' Dirty $venne said...

Personligen tycker jag att behovsprövat barnbidrag är en dålig idé, av flera anledningar.

För det första ser inte jag barnbidraget som en fördelningspolitisk åtgärd från fattiga till rika, utan snarare som en - om man så vill - fördelningspolitisk åtgärd från sig själv till en själv, från perioder i livet när man har ekonomiskt utrymme till perioder i livet där behovet av pengar är som allra störst. Av denna anledning är jag för ett barnbidrag ungefär som det ser ut idag, trots att jag även är för grundtrygghet precis som stureplanscentern. Detta är pengar som det helt enkelt är svårt att spara ihop till, om man inte vill skaffa barn väldigt sent i livet. Och det bäste vore ju om skatte- och välfärdssystemet inte påverkade det valet för människor (såsom är fallet idag).

För det andra gynnar det inte samhället att öka progressiviteten genom att neka medel- och höginkomsttagare bidrag. Det skulle medföra att det blev mindre lönsamt att arbeta och anstränga sig, vilket vore oliberalt och i strid med regeringens politik.

Jag tycker heller inte att maxtaxan är en "begåvad idé", såsom Johan Sjölander skrev. Läs min åsikt om saken i mitt blogginlägg här. Ledsen för ego-reklamen Johan, men jag tycker att det är relevant.

För det tredje ger behovsprövning utrymme för godtycket hos kommunala tjänstemän, vilket verkligen skapar ett beroende och det vet jag att du inte gillar.

9:21 fm  

Skicka en kommentar

<< Home