torsdag, november 08, 2007

Kanske att slå in öppna dörrar, men...

OK, nu blir det väldigt mycket om kommunismen och diktarurkrameri, men det kan inte hjälpas.

Bloggen Röda raketer uppmärksammar nittioårsdagen av oktoberrevolutionen, liksom bloggen Politics and philosophy.

Det är väl viktigt att minnas detta och jag drar mitt strå till stacken genom dela med mig av några sköna citat av oktoberrevolutionens ledare, Lenin:

  • Om vi för kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, må vi inte vika tillbaka för detta offer.
  • Om vi inte gör bruk av nedskjutning på stället, kommer vi ingen vart. Det är bättre att utrota hundra oskyldiga än att låta en skyldig slippa undan. (Med "skyldig" avses alltså någon som har den oändliga fräckheten att ha en alternativ åsikt)
  • Om arbetare och bönder inte vill acceptera socialismen, måste vi bruka andra medel. Det tjänar ingen nytta till att spilla ord, när man kan använda våld.

Charmigt.

För den som vill förkovra sig ytterligare i kommunismens illdåd kommer en utställning - Kriget efter kriget - om kampen i Litauen mot den sovjetiska ockupationsmakten.

Update: Det finns indikationer på att det första av citaten inte är autentiskt, eller åtminstone förvanskat. Tack till uppmärksam kommentator! Jag har låtit citatet stå kvar som det gjorde i ursprungsposten, men gjort det grått.

Jag hade sett citatet på nätet och det ska vara hämtat från en bok som heter Sogn och samfund som ska vara utgiven i Danmark 1970, men när jag kollade efter mer information visade det sig finnas en hel del böcker med den titeln från det året. Det har dessutom förekommit en hel del diskussion på nätet och i bloggosfären om just det citatets autenticitet.

Däremot hittar man en massa andra hemskheter när man letar om aldrig så lite.

Etiketter:

13 Comments:

Blogger L. O. K. Ejnermark said...

Hahahaha... vad sägs om lite källhänvisningar ang. Lenin-citaten? Det första vet jag i alla fall är ett rent fabrikat. Ren och skär lögn. Det citatet hade för nått år sedan en skandal kring MUF som använde det på några affischer.

1:04 em  
Blogger Johan, PL&C said...

OK! Tack för det. Har uppdaterat posten...

4:12 em  
Anonymous Anonym said...

Här är lite fler citat från fler kommunister.


”hat som ett medel för kamp; obändigt hat till fienden, vilket driver en människa över hans naturliga begränsningar och gör honom till en effektiv, våldsam, utväljande och kallblodig mördarmaskin.”

--Ernesto ”Che” Guevara

”[Vi] skickar till Guanahacabibes bara de tvivelaktiga fallen där vi inte är säkra på huruvida de ska vara i fängelse… de som har begått brott som strider mot revolutionens moral, i mindre eller högre grad… Det är ett hårt arbete, inte ett omänskligt arbete, arbetsförhållanden där är snarare hårda.”

--Ernesto ”Che” Guevara

“My ideological training means that I am one of those people who believe that the solution to the world’s problem is to be found behind the Iron Curtain.”

--Ernesto “Che” Guevara
Källa: The Black Book of Communism (red. Courtois), s 651

“I can’t be the friend of anyone who doesn’t share my ideas.”

--Ernesto “Che” Gueavara
Källa: Black Book of Communism (red. Courtois), s 652


”Power comes out of the barrel of the gun”

--Mao Zedung

“…we indeed have no conscience! Marxism is that brutal.”

--Mao Zedung

“We must arrest 1.5 million counter-revolutionaries in five years… I am all for more arrests… Our emphasis is: arrest in a big way, a giant way…”

--Mao Zedung
Källa: Mao. The Unknown Story, Jung Chang & Jon Halliday, s. 481

”… efter kaoset uppnås fred i världen, men efter sju eller åtta år behöver kaos uppstå igen.”

--Mao Zedung
Källa: Nio kommentarer om kommunistpartiet, Epoch Times

”… beträffande kontrarevolutionärerna på landsorten ska fler än en tusendel av befolkningen dödas… i städerna ska det var färre än en tusendel.”


--Mao Zedung
Källa: Nio kommentarer om kommunistpartiet, Epoch Times


”… döda 200000 människor i utbyte mot 20 års stabilitet.”

--Deng Xiaoping


“Vi är hänsynslösa och begär ingen nåd från er. När vår tur kommer skall vi inte förkläda vår terrorism.”

--Karl Marx
Källa: De intellektuella, Paul Johnson, s. 92

”Långt ifrån att motsätta oss de så kallade excesserna, de exempel på folklig hämnd på hatade individer eller offentliga byggnader som har gett upphov till onda minnen, måste vi tvärtom inte bara tillåta utan även stödja dem.”

--Karl Marx
Källa: De intellektuella, Paul Johnson, s. 93

”… skjuta de sammansvurna och de osäkra, utan frågor och utan något tjafs.”

Vladimir Lenin
Källa: Aldrig mer! En bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten, Staffan Skott, s. 96

”… spärra in alla misstänka i ett koncentrationsläger.”

Vladimir Lenin
Källa: Aldrig mer! En bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten, Staffan Skott, s. 96

”Ju fler präster vi lyckas skjuta, desto bättre”

Vladimir Lenin
Källa: Aldrig mer! En bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten, Staffan Skott, s. 96

10:33 em  
Blogger PB said...

Ja, det är ju intressant med gammal historia.

Här är mer om den kommunistdiktatur kapitalister aldrig vill prata om;
http://www.nationmaster.com/graph/cri_exe-crime-executions


Just nu beräknar dom att 1,1 miljoner människor dött till följd av "befrielsen" av den irakiska marknaden. Men det är väl inte heller intressant ..
http://www.justforeignpolicy.org/iraq/iraqdeaths.html#post

9:09 fm  
Blogger Niklas Kolhammar said...

Milton, åh, det är ju ca 0,4 promille av hur många din älskade planekonomi i Kina mördade per år...

Angående det första citatet så tror jag att jag hittat var det kommer ifrån. Det verkar vara en felcitering av en anan av de tidiga sovjetledare. Det är fortfarande ett rätt människofientligt, dock. Återkommer senare...

12:02 em  
Anonymous Anonym said...

Sovjetunionen var aldrig en kommunistisk stat, om man nu med ordet kommunism menar det som det trots allt innebär, dvs ett samhälle där all egendom är gemensamt ägd.

Sovjetunionen var en diktatur, inget annat.

12:26 em  
Blogger Niklas Kolhammar said...

Jag tror lenincitatet härkomst är ur ett citat av kommunistledaren Zinojev som lyder så här:

"Vi måste dra till oss 90 miljoner as Sovjetrysslands 100 miljoner invånare. Vad resten beträffar har vi inget att säga dem. De måste förrintas"

Richard Pipes "ryska revolutionen " sidan 262.

9:24 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Stort tack, Niklas!

9:13 fm  
Anonymous Anonym said...

Lenin var inte marxist och skulle knappt kvala in som socialist heller. Han var en simpel kuppmakare som var beredd att sätta de teser ur "Kapitalet" och "Manifestet" som passade honom åt sidan för sitt statsbygge. Arbetarklassen led lika svårt under Sovjetunionen som tsarens kulaker tack vare att alienationsteorin förbjöds av Lenin och hans efterföljare.

4:35 em  
Blogger Niklas Kolhammar said...

jaja Lenin avskaffade privat äganderätt och pengar. Allstå är han marxist.
Att arbetare led lika mycket som påstådda kulaker, beror snbarare på att din älskade kommunism inte funkar och att klassbegreppet är ren dynga.

6:47 em  
Anonymous Anonym said...

"jaja Lenin avskaffade privat äganderätt och pengar. Allstå är han marxist."
Det avskaffades varken privat äganderätt eller pengar, varför hittar du medvetet på lögner?

11:11 fm  
Anonymous Anonym said...

"De intellektuella, Paul Johnson, s. 92"

Vad är det för bok, var finns den att köpa?

11:14 fm  
Anonymous Anonym said...

Niklas Lindgren!

Du menar alltså att i Kina under Mao dog 1 Miljardmänniskor om året? det skulle ju innebära att antalet döda i kina under mao är större än antalet människor som idag lever på jorden.

11:41 fm  

Skicka en kommentar

<< Home