fredag, maj 16, 2008

Vilken nytta gör egentligen SIKA?

Jag lyssnar på radio på morgnarna och det är ibland förknippat med, om inte direkt livsfara, så i alla fall obehag. Några sekunder efter jag hört ekot rapportera om SIKA's krav på ett bensinpris27 spänn hade jag några frukostflingor i näsan och det är fan inte kul.

SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, har många starka åsikter om framförallt biltrafik.

Dagens utfall handlar om att svenska folket i princip måste sluta att köra bil för att "klara klimatmålen". Detta är naturligvis helt vansinnigt!

Sveriges bidrag till koldioxidutsläppen är som även skrevs i den förra posten mindre än 0,2%! Vad vi gör med biltrafiken i vårt land är faktiskt helt betydelselöst för klimatet. Att påstå något annat är antingen ohederligt eller korkat.

Däremot är ett alltför högt bensinpris ett hot mot tillväxten. Människor behöver resa till varandra för göra affärer, jobba och ...tja... ha kul, och allt som gör sådant dyrare innebär att det sker i mindre grad.

Klimathotet är i högsta grad på allvar, men SIKA's lösning är gravt kontraproduktiv.

Faktum är att vi i Sverige har en nästan helt koldioxidfri energiproduktion och industriproduktion som äger rum i Sverige istället för i de flesta andra länder ÄR därmed per definition mer klimatvänlig.

Tillväxthatarna på SIKA förespråkar en lösning som med all rimlighet driver näringsverksamhet ur landet och då kanske de kan låtsas att den inte finns. Men det gör den (som tur är).

Det är i företagen det stora miljöarbetet sker. Att hindra människor från att ta sig kostnadseffektivt runt i landet mellan forskning och företag är att hindra utveckling (och därmed potentiellt miljöförbättrande utveckling).

Man kan tycka att det är märkligt att en myndighet som sorterar under en normalt näringslivspositiv administration har en så påtagligt tillväxtfientlig agenda.

Men det förklaras kanske till någon del av att SIKA's generaldirektör är miljöpartiets gamla partisekreterare och riksdagsledamot, Kjell Dahlström.

(pssssst... man kan spara några sköna skattekronor på ...tja, ni vet... lägga ner skiten...)

Etiketter: , ,

10 Comments:

Anonymous Anonym said...

Vilken nytta gör egentligen TT? Det är Tidningarnas Telegrambyrå som kräver fördubblat bensinpris. SIKA kommer däremot fram till att bensinskatten inte bör höjas.

4:37 em  
Anonymous Anonym said...

Vilket klimathot? Det finns inget klimathot, det är bara något som Fjällräven-hippies och miljötalibaner har kokat ihop för att få känna sig betydelsefulla.

Att människan skulle kunna påverka miljön globalt i någon större utsträckning är en rent löjeväckande tanke.

5:43 em  
Anonymous Anonym said...

Det är läskigt att se folk förneka de otroliga problem vi står inför pga klimatförändringar. Vad får er att hellre tro på ett dussin populist-bloggare än i princip hela den samlade forskarvärlden inom klimatforskning?

Det är också läskigt att se folk gång på gång tjata om hur lågt Sveriges påverkan på klimatet är. Det är ett väldigt korkat resonemang. Sveriges påverkan per capita är _långt_ över en hållbar nivå. Och att dela in världens befolkning i något annat godtyckligt, som t.ex. nationsgränser är naturligtvis helt befängt. Vi kan göra tusen olika indelningar och konstatera att varje grupp för sig påverkar väldigt lite. Men summan förblir enorm, och måste lösas överallt.

6:24 em  
Anonymous Anonym said...

Utredningen är ett skämt. Dom har klumpat ihop koldioxidutsläppen från all trafik trots att privatbilismen ligger på en konstant nivå och det är transportsektorn som ökat. Sedan vill man lösa det genom att straffbeskatta den bensindrivna privatbilismen och inte den dieseldrivna transportsektorn.

7:55 em  
Anonymous Anonym said...

Heja anders!

Ni andra: läs åtminstone en sammanfattning av rapporten. Och läs artikeln med lite lugnare nerver.

Om någon säger att "det krävs X för att åstadkomma Y med Z" betyder det inte att vederbörande kräver detta, det är bara en beskrivning av orsakssammanganget. De flesta vanliga människor skulle dra slutsatsen att om X är orimligt, får vi helt enkelt hitta ett annat sätt än Z att åstadkomma Y.

Sen får man vara beredd på att tidningen försöker vrida orden så att utredaren låter så ivrig som möjligt.


– De höga bensinprisnivåerna visar att det är kostsamt att åstadkomma föreslagna utsläppsminskningar i transportsektorn. Det kan därför vara samhällsekonomiskt mer effektivt att genomföra minskningar i andra sektorer, säger Krister Sandberg, analytiker SIKA.


http://sika-institute.se/Templates/Page____1467.aspx

Q.E.D.

9:54 em  
Anonymous Anonym said...

Bra timing att skriva om detta nu när bensin är uppe i nästan 14 kr, helt plötsligt känns det ju inte så farligt i jämförelse .......vad sa Stickan Andersson en gång i tiden, jo "svenskar är inte dumma dom är dummare"

10:41 em  
Anonymous Anonym said...

Jo anders och klacke har ju poänger. Men med en genomläsning av rapporten känns den ändå rätt poänglös. Några viktiga antaganden i utredningen årterges nedan. De bortser helt från möjligheten till ökad andel biodrivmedel samt elbilar vilket borde kunna bli signifikant med de prisnivåer de analyserar. Uredningen säger att det är svårt/dyrt att minska transporternas CO2-belastning genom minskad efterfrågan, men säger inte något om övergång till fossilfria transporter.

"Prisstyrningen antas ske genom en förändring av koldioxidskatten år 2008 i ett steg. För personbilar och övriga lätta fordon antas bränslepriselasticiteten vara -0,8. Det betyder att en tioprocentig bränsleprishöjning antas leda till en minskning av bränsleförbrukningen på åtta procent. Drivmedelspris- och skattenivåerna används i en ekonomisk modell med tre komponenter för priskänsligheten som summerar till -0,8 och som alla inverkar på fordon av olika
årsmodell, nämligen

• en som anger hur nya fordons bränsleeffektivitet påverkas
• en som anger hur trafikarbetet påverkas
• en som anger hur körsättet påverkas

vid en förändrad bränslekostnad.

Den tunga vägtrafiken antas vara betydligt mindre priskänslig. Bränslepriselasticiteten antas för den tunga trafiken vara -0,2."
---
"Som en grundförutsättning i den kommande analysen antas drivmedelsfördelningen bland nya bilar kommer vara ungefär som år 2007, det vill säga bensin 50 procent, diesel 35 procent respektive hybrid/E85 15 procent."

1:01 fm  
Anonymous Anonym said...

SIKA har blivit en förlängning av Miljöpartiet. SIKA i sig är en bra idé, de ska räkna på samhällsekonomiska effekter av dyra infrastrukturinvesteringar. Men som man frågar får man svar. Och SIKA:S svar korrelerar numera mycket väl med mp:s hållning i frågor om bensinskatt och Förbifart Stockholm. Vägverket har vittnat om att det inte går att samarbeta med SIKA längre, de uteblir från möten och svarar inte i telefon. Deras medarbetare sitter och debatterar anonymt på nätet på arbetstid. Det har blivit ett jävla tillhåll om du frågar mig. Det hänger många Fjällrävenkläder i hallen och biodynamisk mat äts i köket. That's a fact.

Smart av miljöpartiet. SIKA har byggt upp trovärdighet och sitter pa "faktamakten". Mindre smart av sossarna att ge bort gd-posten till en gammal mp-partigängare...

7:31 fm  
Anonymous Anonym said...

En sak till: självklart förstår man de mediala konsekvenserna när man nämner ett bensinpris på 27 spänn i ett pressmeddelande. Sen kan man linda in det hur man vill.

7:36 fm  
Anonymous Anonym said...

Vilket idiotinlägg. "Sveriges påverkan" som om vi inte bodde i en globaliserad värld och som att sverige var självförsörjande av olja. Ekonomiska styrmedel är det enda som kan ändra utsläppen på en GLOBAL nivå. Tro inte att Sverige ska vara ett undantag.

5:35 em  

Skicka en kommentar

<< Home