tisdag, juli 08, 2008

Författningsdomstol minsann!

Både i Maud Olofssons almedalstal igår och i dagens debattartikel i GP lyfts behovet av en författningsdomstol!

Är på inget sätt någon expert på området, men mot bakgrund av diskussioner tidigare i år kan man konstatera att vår grundlag som den ser ut idag har många tillkortakommanden.

Dessa frågor måste diskuteras. Det är nämligen så att de problem som vi nu upplever i hög grad hänger samman med den osunda maktkoncentration som den svenska förvaltningen sedan 1971 präglas av.