onsdag, juli 30, 2008

Frihandelsfrågan - prio 1

Många i mitt parti har stött Hillary Clinton i primärvalen och även om Maud Olofsson uttryckt ett visst stöd för McCain så lutar nog nettot bland Centerpartisters sympatier mot Obama.

Mot bakgrund av den ytterligt trista nyheten att DOHA-rundan ännu en gång havererat måste frihandelsfrågan lyftas upp ett steg på dagordningen.

Det är tydligen USA och Indien som är de stora bromsklossarna.

I USA's fall är det kanske inte så märkligt eftersom en hel del av primärvalsdebatterna har handlat om att "skydda amerikanska jobb" och att flera av kandidaterna felaktigt och kanske till och med lögnaktigt målat upp handelshinder som någon slags livboj för hotade arbetstillfällen.

Jag har ingen aning om hur debatten ser ut i Indien, om den ens är särskilt livfull. Men om några borde väl indierna vid det här laget insett kraften i globaliseringen, i vilken tusentals tar sig ur fattigdom varje dag och där levnadsstandarden hela tiden ökar.

Jag har en god vän som bor i USA och vi har väl varit ganska lika i politisk orientering över åren.

Häromdagen berättade han att han så innerligt hoppas att Obama vinner i höst.

Det finns säkert goda skäl till det, men ur mitt perspektiv hoppas jag på att USA får en marknadsliberal president. En president som har mod och kraft att driva igenom frihandelsavtalet och som därmed ger världen goda förutsättningar att utvecklas.

Det är tvivelsutan så att John McCain är den kandidat som i störst utsträckning stämmer in på den beskrivningen. Att han dessutom retar gallfeber på den kristna högern är ett plus.

Härmed förklarar jag kampanjgruppen Lurviga konsulter/hårdrockare från den kalla norden för McCain startad!

;-)

Update: Jag har skapat en facebookgrupp för ändamålet.

Etiketter: ,

7 Comments:

Blogger Sami said...

Jag är i valet och kvalet gällande vem jag hoppas på ska vinna. Förr bara något år sedan var det självklart för mig. Jag skulle aldrig i livet önska mig en konservativ president i USA. Nu är det lite annorlunda... Frihandeln är viktigt, väldigt viktig. Det är fattiga nationers möjlighet till expansion och rikedom. Samtidigt så undrar jag om jag verkligen vill ha en person som driver så extremt anti-liberala åsikter mot vissa befolkningsgrupper, exempelvis homosexuella. Eller bekämpar kvinnans rätt till sin egen kropp. Så vad är viktigast: Frihandel eller liberala värderingar, som fri abort och homosexuellas rättigheter. Jag lutar nog mer mot det senare. Men jag kanske är en naiv idealist?

Man kan ju fråga sig dock: Är frihandel den medicin hela världen behöver? Är det tack vare frihandeln vi kommer få en liberalare värld, eller är det tack var liberalare värderingar vi kommer få mer frihandel.

4:19 em  
Anonymous Anonym said...

Det var attans svåra kriterier att uppfylla, men är det för McCain så stöder jag.

@sami: oavsett vad som kom först hönan eller ägget. Utan ägg -> inga fler hönor.

Utan frihandel kommer världen runt Usa defenitivt inte att få det lättare att demokratisera och förbättra levnadsvilkor.

4:52 em  
Blogger Johan, PL&C said...

I så fall är frågan lätt: McCain driver inte anti-liberala åsikter mot befolkningsgrupper. Enligt federalistisk princip anser han att det är delstaternas sak att avgöra frågor som aborter och samkönade äktenskap.

Och det är väl ganska rimligt. Det är ju en jävla skillnad på politiken i t ex Massachusetts jämfört med Texas.

Om vi får en liberalare värld genom ökad frihandel är väl svårt att säga, men vi får en rikare och rättvisare värld.

En ökning i den aggregerade volymen liberala värderingar på det ekonomiska planet leder naturligtvis till ökade chanser för att ett frihandelsavtal ska komma till stånd.

(Och du kan säkert räkna ut vem den i USA boende vännen är! Du och jag har jobbat med honom... :-) )

5:05 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hallå Dexion!
Nejdå... Du kvalar in. Finns en facebookgrupp nu! :-)

5:06 em  
Blogger Sami said...

"... men vi får en rikare och rättvisare värld."

Det var nästan lite vackert sagt. Men ordet rättvisa får mig alltid att rygga lite. Det missbrukas så extremt av vänsterrörelsen att det känns urvattnat.

Och jo, jag visste precis vem du refererade till i USA ;)

Tack för inputen dock (gällande McCains inställning).

Jag har det svårt att välja fortfarande. Har även delvis att göra med sjukvårdsfrågan, då systemet med privata sjukförsäkringar, etc. uppenbarligen inte fungerar som det ska i USA. I mitt liberala hjärta finns det en dos social omtanke trots allt.

samisin.wordpress.com

5:26 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jo, helt klart är att inte sjukvårdssystemet funkar så jävla bra...

Men det kan faktiskt ha andra orsaker än att försäkringssystemet befinner sig på andra sidan det offentliga.

Genom åren har rättspraxis fastställt skadeståndsbeloppen för felbehandling till svindlande belopp. Det gör att sjukhusen och alla som praktiserar vård måste ha väldigt dyra försäkringar, vilket gör amerikansk vård överlag jävligt dyr.

Det tror jag är en signifikant del av problemet, medan jag tror att det kan finnas andra fördelar med privat sjukförsäkringssystem. T ex effektivitet och flexibilitet, så att man dels för mer vård för pengarna och dels att man får den sjukvårdsförsäkring som passar bäst för en själv.

I Sverige skulle det naturligtvis vara ett stående inslag i kollektivavtalen...

Fast det är kanske frågan om den svenska försäkringsmarknaden skulle vara tillräckligt stor och kompetent att hantera det, med tanke på vad det kostar med t ex bilförsäkringar i vårt avlånga land, trots 20 skadefria år... :-/

5:41 em  
Blogger Sami said...

"Men det kan faktiskt ha andra orsaker än att försäkringssystemet befinner sig på andra sidan det offentliga."

Därav jag sa att systemet med privata sjukförsäkringar inte funkar som det ska; dock inte att det är fel väg att gå, för det tror jag inte. Ju mindre staten kontrollerar desto bättre.

7:44 em  

Skicka en kommentar

<< Home