torsdag, februari 12, 2009

Sanningen är inte farlig

Läser i SvD om det högst märkliga i att Karolinska Institutet vägrar lämna ut forskningsmaterial kring en gigantisk studie kring byggarbetares rök-, snusvanor och hälsa.

Det verkar råda en förutbestämd uppfattning i folkhälsosverige om att snus är livsfarligt, fast det faktiskt finns en hel del vetenskapligt stöd för att snus inte tillnärmelsevis är lika skadligt som rökning.

Därav följer ju att om de som väljer att snusa istället för att röka drabbas av tobaksrelaterade skador i betydligt mindre utsträckning.

I artikeln framgår att det finns en strid mellan forskare som anser att snuset är en väg till bättre hälsa, genom att det substituerar ut rökning och en annan falang som vill bekämpa all tobak till varje pris och som är väldigt kritiska mot snus.

Man kan väl att i den stora studiens grundmaterial finns sådant som stöder tesen att snuset faktiskt kan leda till en bättre genomsnittlig hälsa, men att detta står så pass stick i stäv med snushatarnas förutfattade mening att de inte vill att deras meningsmotståndare ska få tillgång till ett material som kanske kan bevisa att snuset skulle kunna fylla en viktig folkhälsofunktion.

Jag varken snusar eller röker själv och borde väl inte bry mig så mycket om vad folk tycker om tobak. (Jag har andra laster som jag underhåller efter bästa förmåga.) Men att det ska läggas skattepengar på att förståsigpåare ska bestämma hur vi ska leva våra liv tycker jag helt enkelt inte om. Inte blir det bättre av att dessa goda råd ofta faktiskt är gravt felaktiga.

Man känner liksom igen folkhälsomoralismens fula tryne när det sticker fram.

Etiketter: