torsdag, mars 19, 2009

Dags att avlägsna ett hinder kanske?

Det finns inte tid att vänta längre. Ungdomsarbetslösheten skjuter uppåt och något måste göras. Det finns åtgärder som inte är budgetdrivande.

Avskaffa LAS och turordningsreglerna!

Det ökar rörligheten på arbetsmarknaden och driver därmed upp såväl produktiviteten i företagen som effektiviteten i matchningsprocesserna.

Etiketter: , ,