torsdag, april 16, 2009

Mer kapitalism!

Stefan Fölster och Johnny Munkhammar debatterar idag på Newsmill om en stor, men i dessa ofrihetliga tidevarv alltför väl dold, sanning.

Europa behöver mer kapitalism.

Vi behöver en ny blomstringsperiod, i vilken företagandet kan få flöda friare utan hämmande regler, handelshinder och skadligt höga och snedvridande skatter.

Vi behöver tillväxten. Vi behöver jobben.

Etiketter: ,