måndag, mars 22, 2010

"Fair Trade" har inget i Centerrörelsen att göra!

Det kanske mest grundläggande ideologiska paradigmet i Centerrörelsen är frågan om äganderätten. För småföretagarna i den tid då Bondeförbundet bildades (som på 50-talet blev Centerpartiet) var frågan om stabila äganderätter avgörande.

Att investera tid, svett, pengar och mycket annat i att gräva diken och baxa bort sten ur åkrarna blev värt något om man visste att man faktiskt ägde täppan för all framtid och därför kunde skörda frukterna av det hårda arbetet. (Och ens barn och barnbarn efter det att man själv iklätt sig träfracken.)

Äganderätten är fortfarande viktig för allt företagande och för samhällsutvecklingen i stort. Ägande leder till ansvar och ansvarfull förvaltning av resurser gör att de växer. När resurser växer får fler jobb och välståndet ökar.

Detta skedde i Sverige med råge under de så kallade 100 åren av tillväxt mellan 1870 och 1970 tack vare en sak: Införandet av marknadsekonomi.

Skråväsendet avskaffades till förmån för näringsfrihet. Frihandel infördes och trots skepsis från t ex adeln öppnades svenska "nationalintressen" för utländska investerare. De första utbyggnaderna av våra älvar skedde med hjälp av internationellt storkapital. Företrädesvis från den vid tiden kapitalistiska supermakten Storbritannien.

Jag vet inte om det fanns någon debatt i 1880-talets London om det eventuellt oetiska i att investera i ett fattigt land i en bortglömd avkrok i Europas utmarker, men om så var fallet kan man tänka sig tongångarna inte är helt olika dem i den moderna så kallade "Fair Trade"-rörelsen.

Då och då ser man enstaka centerpartister bjuda in till olika Fair Traderelaterade aktiviteter. Fair Trade, eller "rättvis handel", bygger på att priser ska bestämmas av välmenande människor i rika länder istället för att sättas i jämvikt mellan utbud och efterfrågan på de marknader som avses.

Avvikelser från marknadspriset gör marknaderna ineffektiva, fel kvantiteter kommer att produceras och marknadens önskemål på specifika produktkvaliteter kommer inte att hörsammas. Man tar bort en avsevärd del av den incitamentssystematik som utvecklar och effektiviserar marknader.

Det finns dessutom en rad rent antikapitalistiska förtecken i Fair Tradesystemet. Bland annat ska odlingar ske i kollektiv! Vad är det för fel på privat ägande? Enskilda människor som tar särskilt ansvar och utvecklar sina jordar och metoderna med vilka jordarna brukas måste kunna belönas i motsvarande grad genom marknadens allokering.

Undanträngningseffekter gentemot privatägda jordbruk kommer som brev på posten och Fair Tradesystemet hindrar utländskt kapital från att sprutas in och göda de lokala ekonomierna.

Det finns ju ett mycket bättre förhållningssätt: Frihandel. Avskaffa EU's jorbrukspolitik och riv tullmurarna mot främst Afrika, men helst mot hela världen. Det är bäst för alla. Seriöst!

Alla som vill hålla på med Fair Trade och annat gulligt o-hej-vad-jag-är-snäll-trams kan väl göra det, men det får inte under några som helst omständigheter ske i Centerpartiets namn.

---

Läs även Louise P i ett gammalt inlägg, en Timbrorapport av bland annat CUF's stjärnekonom Karl Malmqvist och socialliberale Andreas Berghs kritik mot samma rapport.

Etiketter: , ,

8 Comments:

Anonymous Mats said...

Mer läsning http://www.sli.lu.se/pdf/AgriFood_Report20091.pdf

8:42 em  
Blogger Rickard Nordin said...

Fast det behöver inte alls ske i kollektiv och det beror lite på hur man ser på Fair Trade. Ser man det som en vara som konkurerar med andra eller en vara med en unik egenskap som konkurrerar på en egen marknad (lite som märkeskläder). Då blir det en annan sak.

9:44 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag ser det som ett sätt att sätta stopp för nödvändig produktivitetsutveckling i ekonomier som behöver den som bäst.

Vad är det för fel på frihandel?

11:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ Rickard

Märkeskläder? Varför betala extra för något som förstör en marknad? Tror du på marknadsekonomi eller inte?

Världen blir rikare i allt snabbare takt. Det är tack vare fria marknader, inte tack vare marknadsskeptiskt gulligull som är en lek med människor.

// tobbo

6:42 fm  
Anonymous Anonym said...

I teoretikernas värld... jag önskar också att vi kunde koncentrera oss på frihandel, men världen ser inte ut så.
Vad ajg förstått av Centerpartiets politik så handlar det just om att stärka småföretagarna och hitta sätt att kunna skapa företag och möjlighet till tillväxt. Vi sitter inte och sätter gulliplutt-lösner från väst, utan kräver att företagen lever upp till de egna ländernas lagar om minimilöner, arbetsmiljölagar och icke skadligt barnarbete. Det är INTE förmycket begärt. Tar gärna det här över en kaffe med dig. Jag har arbetat med småföretagande, mikrofinans och rättvis handel i Sverige coh i utvecklingsländer i massa herrans år! Call me!

10:59 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag är inte säker på att jag förstår argumentet om "teoretikernas värld"? Tycker du att det är vore dåligt om EU t ex avskaffade handelshindren mot Afrika?

3:47 em  
Anonymous tobbo said...

Att företagen lever upp till de egna ländernas lagar om minimilöner, arbetsmiljölagar och icke skadligt barnarbete låter ju bra, men det tror jag efterfrågas av alla seriösa inköpare. Det behövs inte fairtrade till.

Fairtrade sysslar med att bestämma vad som är "bra" för fattiga bönder. Jag är övertygad om att de kan bestämma över sina liv på ett mer rationellt sätt själva än övervintrade hippies från Sverige.

3:57 em  
Blogger Jonas said...

Underbart bra inlägg! Det finns nog inget jag stör mig så mycket på som irrationella "jag-vill-vara-snäll-åtgärder"

//Jonas

7:35 em  

Skicka en kommentar

<< Home