söndag, juni 13, 2010

Alliansen leder (igen?)

Opinionsundersökningar blir man inte klok på... Innan SCB's stora som kom i veckan var trenden solklar: Vänsterpartierna hade tappat stort till förmån för Alliansen genom främst Moderaterna.

Sedan kom SCB med sin mätning som visade helt andra siffror.

Dessa kan i någon mån förklaras med att mätperioden sträckte sig över ganska lång tid och började ett par dar innan de rödgröna presenterade sin budget. Sedan dess har ju ljuset riktats mot den rödgröna politiken, vilket fått till följd att sympatierna för dem eroderats...

Idag presenteras en SIFO-undersökning som precis som alla de andra - förutom SCB - tyder på att Alliansen leder. Hur kan skillnaden vara så stor?

Den långa och tidiga mätperioden är naturligtvis en förklaring, men det räcker knappast. Det måste finnas systematiska fel inbyggda någonstans... Hos Johan Örjes läser jag att Sören Holmberg och Olof Petersson i en bok om opinionsundersökningar pekat på just SCB's tendens att underskatta opinionsrörelser.

Hursomhelst leder då Alliansen (igen?) med siffrorna 48,4 % mot vänsterpartiernas 45,6.

Centerpartiet ligger enligt undersökningen på 4,9 % och måste fortsätta jobba hårt och öka tempot ytterligare!

Etiketter: , , ,

2 Comments:

Blogger Elias said...

Läste nånstans att Alliansen hade gjort egna analyser av SCB:s data där man inte gjorde viktning mot hur man röstade i senaste valet, och då blev blocken jämnstora.

7:39 fm  
Anonymous arthur said...

Det är inte konstigt. Vänstern ligger alltid över resultatet mellan valen och förlorar lite under valrörelse när folket får göra korta glimtar av verkligheten ur ett annat perspektiv. En undersökning med ett lång integrationsfaktor kommer alltså under ett valår att producera siffror som står längre till vänster än de som har en kortare integrationsfaktor.

3:52 em  

Skicka en kommentar

<< Home