onsdag, februari 23, 2011

Folkhälsoinstitutet måste stimulera till ökat drickande

Av något oklara skäl får aldrig nyheter kring nya forskningsrön kring alkoholens hälsoeffekter fotfäste i svenska media, om de råkar vara positiva. Det faktum att nykterhetsrörelsen är en mäktig lobbyorganisation spelar säkert roll, men sanningen har en tendens att vinna i längden även om enorma resurser läggs på att hindra den.

Jag läser på BBC News hälsoavdelning (och Nyheter24) att ansedda British Medical Journal publicerar en artikel som visar på en 25% reducering av hjärtsjukdomar för folk som dricker som folk, jämfört med folk som inte dricker någon alkohol alls.

Om vi nu nödvändigtvis ska ha ett Folkhälsoinstitut, måste ju detta agera för folks hälsa och inte för nykterhetsrörelsens religiösa övertygelser.

För att motivera sitt existensberättigande bör Folkhälsoinstitutet nu skyndsamt ta fram en informationskampanj som stimulerar nykterister till normalt drickande.

(Jag kan dock mycket väl leva med en kompromiss som innebär att var och en själv får avgöra hur man vill leva...)

Etiketter: , , ,