måndag, december 12, 2011

Så försöker vi igen då - Slussen ska klubbas!

Idag ska det ske: Nya Slussen ska klubbas! Efter 20 års vägande av alla aspekter har ett rimligt kompromissförslag vaskats fram. Efter en meningslös minoritetsbordläggning är det idag dags ta beslutet i fullmäktige.

Det liggande förslaget är något snyggare än det förra, men det förra hade större utrymme för det lokala näringslivet. Slussen är en knutpunkt som lämpar sig mycket väl för handel av olika slag, något som också skulle skapa fler arbetstillfällen i stan.

Men jag ska inte klaga - det liggande förslaget är verkligen jättebra och bygger in flexibilitet för framtiden.

Det är något märkligt hur annorstädes till synes vettiga människor som Benny Andersson och Herman Lindqvist låtit sig medryckas i missnöjeskampanjen mot Slussen. Det torde vara klarlagt att slussenmotståndarnas argumentation vilar på felaktiga grunder, men det kanske är svårt att byta åsikt när man investerat sådana brösttoner i frågan...


Missa för allt smör i Småland inte heller denna viktiga kampsång:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jo det är ganska patetiskt att se hur kulturarbetarna så desperat vill bevara nåt så slitet och fult som Slussen. Betongromantik?

2:49 em  
Anonymous arthur said...

Förslaget må vara snyggare en dagens elände men skall man ändå göra en så stor investering borde man hitta en lösning som: 1. binder samman söder och staden mellan broarna i stället för att behålla ett öde hål mitt i staden, 2 tar ner lösningen till marknivå med mångfacetterad bebyggelse i mänsklig skala snarare än monumentalarkitektur, 3. bibehåller trafikförmågan, förslagsvis medelst billiga kasuntunnlar och 4. flyttar bussterminalen öster ut vid kajen.

Vore icke detta bättre?

Att därutver få ner tunnelbanan i en tunnel vore en önskedrrröm.

12:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home