fredag, oktober 12, 2007

Jag tänker på den Burmesiska officeren som vägrade mörda munkar...

Alltså, förlåt mig, men det är ju BARA HELT SJUKT att ge Al Gore fredspriset!!!

Visst. Miljöfrågor är viktiga, men förutom att det faktiskt finns en hel del andra hot mot människors fred och säkerhet så är klimatfrågan bara en bland andra miljöfrågor.

Alla de hjältar som kämpar för fred och frihet glöms bort av den norska kommittén.

Klimatfrågan är viktig och vi måste bevaka den noggrant och förbereda oss för dess effekter och ta fram alternativa sätt att göra sådant som vi tror påverkar klimatet.

IPCC's siffror kanske är riktiga även om de rönt en del kritik, men en del av de slutsatser som dras utifrån dem är överdrivna och tendentiösa.

Det verkar inte vara möjligt att föra en sansad debatt kring klimatfrågan på ett vetenskapligt grundat sätt och det gör det extra trist att frågans portalfigur, Al Gore - som tveklöst är en man med en agenda - premieras för sin rena opportunism.

Man kunde lika gärna (eller rättare sagt ogärna) delat ut fredspriset till Michael Moore.

Tragiskt.