torsdag, oktober 11, 2007

OK, krafttag mot våldet någon?

De senaste dagarnas nyheter om våldet toppades slutligen igår med något så vidrigt, grymt och hänsynslöst så att man knappt tror att det är sant.

Möjligen kunde dessa djävlar med rätt åtgärder i tidig ålder blivit någorlunda normala, men allt hopp är nu ute.

Den som begår sådana fruktansvärda våldsbrott har förverkat sin rätt att vistas i frihet.

Justitieministern måste agera och det behövs antagligen åtgärder på alla plan. För så här kan vi fan inte ha det. :-(

3 Comments:

Blogger Ol' Dirty $venne said...

Om du syftar på hårdare straff, Johan, så tror jag personligen inte att den typen av åtgärder är effektiva, tyvärr.

Däremot är moderaternas förslag om att hela straffskalorna ska utnyttjas rimlig. Inget som så många har pratat om, men under valrörelsen förde M fram poängen att de hårdaste straffen i straffskalan för våldsbrott nästan aldrig används. Varför lagstifta om en viss maximal påföljd, när den inte utdöms ens i de grövsta fallen. Eller snarare omvänt: Varför dömer domstolarna inte enligt de straffskalor som lagarna föreskriver? Det vore rimligt att de gjorde det, precis som moderaterna påpekar.

Frågan är dock hur det är tänkt att detta ska åstadkommas. Domstolarnas uppgift att döma inom straffskalan innebär med nödvändighet alltid ett visst mått av godtycke. Hur skulle man kunnas lagstifta bort det?

Ledsen om jag kom ifrån ämnet lite. Den där händelsen har gjort oss alla upprörda.

8:43 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Tjena killen!
Jag håller med om tveksamheten mot långa straff i syfte att förebygga brottslighet.

Däremot hjälper det ju såtillvida att de inte kan plåga ihjäl någon när de sitter inne. (under förutsättning att säkerheten är fullgod på anstalten förstås)

9:01 em  
Blogger Ol' Dirty $venne said...

En fullständigt korrekt analys. Och i det ljuset ter sig M:s förslag rimligt. Men, som du är inne på, åtgärderna måste komma tidigare. Erixon har haft en del poänger.

9:54 em  

Skicka en kommentar

<< Home