lördag, juli 12, 2008

Reinfeldts sommartal artade sig mot slutet

Det är ju mycket integritetsfrågor just nu, men regeringen ska naturligtvis även ha beröm när den gör något bra.

Inom kort kommer den, enligt statsministerns sommartal, göra bra saker på skatteområdet!

15 miljarder kommer att gå till välbehövliga skattesänkningar. De som tjänar allra minst kommer att få sänkt skatt. Förhoppningsvis (om man frågar mig) i form av ett högre grundavdrag.

Även brytpunkten för att betala statsskatt ska höjas, vilket verkligen är på tiden. Enligt Andreas Berghs utmärkta bok, Den kapitalistiska välfärdsstaten, förhåller det sig nämligen så att andelen svenskar som betalar statsskatt är enormt mycket högre än vad skattereformen syftade till.

I praktiken har alltså en skattehöjning ägt rum på det aggregerade planet, vilket nu kommer att åtgärdas.

Detta är också en viktig frihetsfråga, även om den kommer i skymundan av det uppenbara.

Etiketter: