onsdag, oktober 19, 2011

Ganna borde få stanna

Ingen har väl missat fallet med 91-åriga blinda Ganna som enligt lagen ska utvisas till ett land där hon inte har någon som bryr sig om henne. Utvisningen stoppas nu i väntan på prövning i Europadomstolen. Jag är normalt försiktig att uttala mig om enskilda fall eftersom man i lagstiftningen och lagarnas efterlevande måste luta sig mot principer.

Rättssäkerheten är enormt viktig och likhet inför lagen likaså, men man kan inte bara koppla bort sina känslor. Även om principerna måste följas slaviskt och osentimentalt, måste de först fastställas med såväl hjärta som hjärna.

När det gäller Ganna, så följer man den lag som ändrades 1997 på initiativ av den socialdemokratiska regeringen. Något att tänka på för den som idag "skäms för att vara svensk". Kanske borde man skämmas lite för att vara socialdemokrat också? Partiet som gav oss "social turism", övergångsregler och andra klassens medborgarskap...

Hursomhelst: Om utvisningen är riktig enligt lagen, borde lagen kanske ändras.

Billström försvarar lagen mot bakgrund av ekonomi och visst är det ett relevant argument. Det är ingen lösning att höja världens högsta skatter eftersom det på längre sikt leder till lägre tillväxt och sämre förutsättningar att ta väl hand om sådana som Ganna. Men nog går det att omprioritera.

En avsevärd del av de pengar Gannas barn och barnbarn tjänar går till att finansiera ett yvigt transfereringssystem. Det är ingen självklarhet att alla dessa pengar ska gå dit. Det är heller ingen självklarhet att systemet fördelar som det gör idag.

Ett förslag är att titta på barnbidraget. Hur många kronor per månad av detta bidrag till folk som i det stora flertalet redan har det väldigt bra, skulle man behöva ta bort för att kunna ge Ganna och andra i hennes situation tryggheten att få ägna sin sista tid i Sverige?

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Karl said...

Svenska skattebetalare älskar att försörja 91-åriga kärringar och andra utlänninger så samla ihop världens alla 91-åriga kärringar och ta hit dom.

3:47 em  
Blogger Leo Pierini said...

Det verkar vara så att det skulle bli dyrare att behovspröva barnbidraget. Däremot kan man ju avskaffa det helt.

2:06 em  

Skicka en kommentar

<< Home