måndag, maj 28, 2007

Kommentar från Ax:son Johnssons stiftelse

Kurt Almqvist, VD för Ax:son Johnssons stiftelse, skriver ett klargörande till bloggposten om Jonas Morians kommentar till den socialdemokratiska tidningen Arenas "analys" om stiftelsen och påstådd opinionsbildning och därvid kopplat felaktig beskattning. Publicerar det här också:

"Den Arena-artikel som ligger till grund för ovanstående kommentar bygger, enligt en välvillig tolkning, på att tillgängliga källor tolkats ofullständigt. Årsredovisningarna för en stiftelse är fullt tillgängliga för alla som vill. De är inte hemliga. Skattefriheten för stiftelser innebär att stiftelsen inte är inkomstskatteskyldig för intäkter, givet att 75 % av avkastningen delas ut till det ändamål som är fastställt. Eftersom stiftelsen inte bedriver någon egen näringsverksamhet skall dock noteras att dessa intäkter till stiftelsen redan är beskattade en gång – för att kunna bli sådana vinstmedel som sedan förs till stiftelsen. Att främja vetenskapliga TV-program ligger i vårt fall väl i linje med dessa ändamål. Noteras skall dock att stiftelsen ger stöd till enskilda vetenskapliga program – och inte till kanalen som sådan. Omfattningen av anslag som använts till enskilda vetenskapliga TV-program uppgår till ca 4 Mkr. Axess TV är en investering och belastar därmed inte anslagsmedel hos Johnsonstiftelsen.

Kurt Almqvist, VD, Ax: son Johnsons stiftelse"