måndag, september 24, 2007

Mellan mini-odellar, en illamående hund och slagsmål med en biljardkrita...

Sofia Arkelsten är en av de riksdagsledamöter jag aktar allra högst. Henns politiska arbete präglas av engagemang, skarpsinne och en rejäl portion integritet.

Men när jag läser denna blogpost blir det tydligt att det rent personliga är en minst lika stark sida hos nämnda riksdagsledamot! :-D

Etiketter: