onsdag, november 21, 2007

Men låt bli att gifta dig med en man då!

Det finns någonting djupt problematiskt med vissa kristdemokraters utspel under den senaste tiden. Det handlar naturligtvis om könsneutrala äktenskap.

Det finns en gigantisk ideologisk klyfta mellan liberaler och konservativa, men av olika skäl har dessa samsats i den svenska politiken gentemot en gemensam större fiende i form av socialismen. Nu blottläggs dock klyftan tydligt.

Grunden i liberalismen är att var och en själv i så stor utsträckning som möjligt ska bestämma över sitt eget liv. Det ger också att regler som begränsar individens frihet att leva som man önskar måste vara så få som möjligt.

En lagstiftning som hindrar vissa människor att leva tillsammans som äkta makar är diskriminerande hur man än vrider och vänder på det. Det är också en allvarlig och onödig inskränkning i individers frihet.

Framförallt socialister, men även tydligen en del konservativa, verkar anse sig ha rätt att bestämma vad som är "bra" att tycka och känna och hur man bör välja i livet. Att deras moraluppfattning är finare än andras och därför borde omfatta alla.

För oss liberaler finns en enkel och självklar kommentar till alla som försöker pådyvla andra sin egen moral: Det är väl bara att ge fan i att gifta sig med någon av samma kön som en själv om man nu tycker att det är så fel!

Etiketter: