söndag, september 27, 2009

Tobinskatt, förbud mot ränta och löntagarfonder - gissa partiet

Hittade ett partiprogram på nätet, oklart när det är ifrån och om det fortfarande är aktuellt. Helt klart är dock att det är fråga om starka antipatier mot globalisering och marknadsekonomi.

"Vi arbetar för en skatt på valutatransaktioner."

Alltså Tobinskatt. Det som antiglobaliseringsrörelsen Attac torgförde med emfas.

"Vi vill också ha en ökad samhällelig kontroll över pensionsmedel för att trygga goda investeringar som kan ge jobb och bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling."

Man vill alltså politisera pensionsfonderna och hindra dem från att förvalta medborgarnas pensionspengar på ett så effektivt sätt som möjligt.

"Vårt långsiktiga mål är en ekonomi utan ränta."

Well... Det är ju ganska praktiskt med ränta. Annars skulle inte särskilt många vilja låna ut pengar till investeringar i exempelvis vindkraftverk eller för att köpa en lägenhet.

"Anställda ska ha förköpsrätt när ett företag eller en enhet av ett företag av viss storlek ska säljas eller läggas ner."

Företagare ska alltså inte få sälja företaget, eller aktier i detsamma, till marknadspris? Jag är ledsen, men hur stor är chansen att man då gör den nödvändiga investeringen i tid och pengar för att starta det?

"Genom att på detta och andra sätt stimulera till löntagarägande och kooperativt företagande vill vi successivt demokratisera ekonomin och stärka det personliga ansvaret."

Tja, Rudolf Meidner hade samma tanke på 70-talet. Han kallade det hela för "Löntagarfonder".

Och så håller det på i 53 sidor...


Update: Det är för den som undrar alltså Miljöpartiets partiprogram. Dessutom är det av allt att döma det aktuella programmet. Bråket mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet framstår som mer en kamp om samma vänsterväljare, än en kamp om den gemensamma vänsterpolitikens innehåll.

Etiketter:

10 Comments:

Blogger Fredrik B said...

Rätt säker på att programmet är gammalt. De har iaf skrotat idén på räntefritt samhälle.

5:25 em  
Anonymous K2 said...

Ha!
Det var svårt det där. Vänsterpartiet skulle det mycket väl kunnat ha varit. Men ordet "ekologiskt" visade på grönkommunisterna.
Det märkliga i det där med löntagarägande, är att var och varannan äger aktier eller aktiefonder. Och detta helt utan subventioner eller andra politiska prilligheter...

5:49 em  
Blogger Ingrid said...

Jag blir mörkrädd...

11:39 fm  
Anonymous Sven Elander said...

Inte bara miljöpartiet utan också ledare som Sarkozy och Merkel vill införa Tobinskatt.

http://www.euractiv.com/en/financial-services/eu-warms-tobin-tax/article-185605

Jag skulle knappast kalla dessa ledare vänstervridna.

2:44 em  
Blogger Fredrik B said...

Sven, skulle du INTE kalla Sarkozy för vänstervriden? vad för definition har du?

2:57 em  
Blogger Johan said...

Fredrik B: http://mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=84357

Sök på "tobin".

3:24 em  
Anonymous Anonym said...

Det finns en del saker i 2005 års partiprogram som det finns anledning att revidera.

4:04 em  
Anonymous Olof Hansen said...

Avsaknad av ränta är inte nödvändigtvis detsamma som avsaknad av avkastningskrav.

Lägger man dessutom in faktorer vi har i det nuvarande systemet som centralbanksstyrd penningtillgång, fractional reserve banking, etc, så kan man ifrågasätta värdet av räntan som avkastning (då det faktiska värdet av avkastningen styrs av externa faktorer) för ekonomiska aktörer som inte äger rätt att skapa pengar själva.

Och vi har ju inte ens någonstans i närheten av marknadsstyrda räntor.

Så jag tror inte att man kan se ett ogillande av 'ränta' i sig som en antipati mot marknadsekonomi.

6:03 em  
Blogger Emil said...

"Avsaknad av ränta är inte nödvändigtvis detsamma som avsaknad av avkastningskrav"

Oh, jo det ar det, atminstone for kreditmarknaden. Vill vi att folk skall lana ut pengar sa maste vi erkanna att de skall ha nagon form av ersattning for detta. Annars kommer de inte att lana ut pengar.

1:08 em  
Blogger Albin Ring Broman said...

Tyvärr verkar utvecklingen just nu gå åt helt fel håll...

http://www.dn.se/ekonomi/eu-foreslar-tobin-skatt-1.1012052

10:20 fm  

Skicka en kommentar

<< Home