fredag, januari 22, 2010

Det handlar om mer än skyskrapor

Centerpartiet i Stockholm har verkligen blivit "skyskrapspartiet". Väl så. Vi gillar förnyelse, marknadsekonomi och miljö. Ett utttryck för sådan politik är t ex att vara mer tillåtande när det gäller nya byggprojekt i staden. Även sådana som råkar vara högre än sex våningar.

En del verkar inte förstå skillnaden mellan staden/staten och privata företag. Det är på inget sätt så att Centerpartiet vill bygga monument för skattepengar. Det handlar om att låta privata intressen få större frihet att bygga sådant som svarar mot marknadens behov.

Att släppa skyskrapeförbudet är en bra början, men vi måste också ändra på prissättningen av markpris/tomträttsavgäld. Som det är i dagsläget baseras priset för marken på den naturligt ljussatta boytan på det som byggs. Istället borde priset bara styras av använd markyta. Då skulle allokeringen av Stockholms markyta ske på ett så effektivt sätt som möjligt.

---

För nostalgiker rekommenderas Stockholms Stadsmuseum. Jag älskar att titta på de gamla stockholmsbilderna och försöka känna in känslan hur det var att vara stockholmare på den tiden bilden är tagen.

---

Läs Per Ankersjö om detta.

Etiketter: ,

1 Comments:

Blogger Peter Frisk said...

Välkommen till öppen debatt om framtiden, nutiden, dåtid - om Slussen, om byggnationer i staden och den offentliga öppna staden.

Jag önskar helst att anhängare till förändringar av staden Stockholm sluter upp.

Läs mer här: http://stadsflanoren.blogspot.com/2010/01/inbjudan-till-stadsvandring-med.html

9:42 fm  

Skicka en kommentar

<< Home