onsdag, mars 03, 2010

Varför ljuger Mikael Karlsson?

Häromdagen läste jag en debattartikel på Miljöaktuellt.

Det hela handlade om att föreslagna förenklingar i miljöreglerna från Miljöministern ansågs vara att "vrida klockan tillbaka" och var författad av Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson och han borde ju liksom ha koll, kan man tycka, men det var flera saker som kändes väldigt konstiga.

Bland annat hakade jag upp mig på att han påstår att Tillväxtverket har kommit fram till att företagen inte tycker att miljöreglerna är ett problem.

Jag har i jobbet träffat säkert ett femtiotal företagare som alla tycker att miljöreglerna är ett rent helvete! Att de är godtyckliga, rättsosäkra och att handläggningstiderna är orimligt långa... (Och att de trots detta på inget sätt leder till en bättre miljö, utan faktiskt antagligen tvärtom.)

Jag vet inte varifrån Mikael Karlsson fått sina uppgifter, men det stämmer helt enkelt inte. Drar han bara till med något?

Idag svarar Svenskt Näringslivs projektledare för MiljöRätt...

Etiketter: ,

1 Comments:

Anonymous Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen said...

Det är magstarkt att säga att Mikael Karlsson ljuger när han hänvisar till vad företagen själva säger i Tillväxtverkets enkätundersökning. Enligt undersökningen ansåg företagen att miljöreglerna endast stod för 3,7 procent av den administrativa börda som lagstiftningen ställer till med.

Vilket får en att undra en smula över varför miljölagstiftningen så ofta hamnar i skottlinjen. En välvillig tolkning är att det beror på att det är en relativt ung, och ovan, lagstiftning.

Men visst finns det svårtolkade regler. Det är naturligtvis inte det lättaste att ställas inför miljölagarna när man som näringsidkare för första gången ska söka tillstånd eller dispens. Miljöreglerna har ju inte direkt någon framskjuten ställning i utbildningarna.

Värre har det blivit med krånglet under de senaste decenniet, då många tydliga miljöregler försetts med en lång rad svårtolkade undantag – som strandskyddet och nu miljökvalitetsnormerna.

Tilläggas bör nog att bokföringsregler, bolagsrätt och skatterätt ligger i en egen klass när det gäller krångel. Det är de lagstiftningarna som belastar företagen. Den lilla nödtorftiga lagstiftning vi har för att skydda natur och spara resurser för de nästkommande är nog en god investering för framtiden.

Här är Tillväxtverkets rapport (se tabell 2)
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1245&pageIndex=0

1:31 em  

Skicka en kommentar

<< Home