måndag, juni 28, 2010

Vänsterpartiet och EU

Det är väl inte ofta jag hyllar Vänsterpartiet här på bloggen, men faktum är att jag tycker ganska bra om dem.

Deras politik är i många stycken vedervärdig. Den innebär massiv repression och kraftiga inskränkningar av människors friheter, samtidigt som den ofelbart kommer att leda till ekonomiskt armod eftersom förutsättningarna för företagandet kraftigt försämras.

Icke desto mindre upplever jag själva Vänsterpartisterna som både trevliga och hederliga. Tvivelsutan menar de väl. Det finns en ärlig tro på att den politik de förordar vore det bästa för mänskligheten. En mening som jag på inget sätt delar, men absolut respekterar och gärna debatterar mot.

Det är med stor glädje jag läser att Vänsterpartiet nu - om inte gillar så i all fall - accepterar EU! Att vi de europeiska länderna hjälper varandra om någon av oss bli attackerad, att handel över gränser är bra och att det finns saker som är smarta att lösa gemensamt. Miljöfrågorna t ex.

Den som vill att Sverige ska lämna EU får helt enkelt rösta på något annat parti. Sverigedemokraterna är ett tips. SKP (Sveriges kommunistiska parti) är ett annat, liksom Socialistiska Partiet.

Låt oss, liksom Per Ankersjö, omfamna denna mycket positiva utveckling hos Vänsterpartiet och konstatera att världen sakta håller på att bli lite bättre.

Etiketter: ,

4 Comments:

Blogger Ola Berg said...

Vete 17. Det verkar som om vänsterpartiernas vurm för EU är en konsekvens av att EU har blivit mer överstatligt, kontrollerande, och repressivt.

Den svenska högerns vurm för EU har två rötter: en frihandelsunion är bra för frihandeln och därmed människors möjligheter; och: det europeiska regelverket var mer tillåtande än det gamla svenska.

Men med ett EU som är ovilligt att idka frihandel med länder utanför EU, och med svenska avregleringar i botten, vad finns det kvar?

11:09 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag gillar inte heller vänsterpartiet, men "massiv repression"? Där vill man se skarpa uppgifter. Vad åsyftas mer exakt?

EU? Det ser ju ut som ett haveri, och likväl surrar Maktens Havare om behovet av utvidgning. Det ger ett föga begåvat intryck. Min grundåsikt är att vi bör kasta loss och lämna EU.

Frihandel är ju svenskt intresse, mmen där är det förståss Europa som dominerar starkt, så det är inte så lätt utrett. Det är angeläget att utöka handeln med utomeuropeiska makter, Ryssland, Kina, Brasilien, de muslimska länderna. Det kräver tradionell neutralitetspolitik, vilket talar för de rödgröna, men också ett starkt försvar, vilket talar mot dem.

Vad EU:s förkättrade jordbrukspolitik beträffar, är jag inte så säker. Strategiska självförsörjningshänsyn väger tungt.

- M v h,
Peter Ingestad, Solna

-Peter Ingestad, radikalkonservativ

12:45 em  
Anonymous Anonym said...

EU har nog lite för mycket gemensamt med USSR för att inte attrahera vänstern.

/Antisocialist

6:15 em  
Anonymous Anonym said...

Det är rätt kul att du fortfarande har samma foxnews, billoreilly retorik angående vänstern.

Känns ju lika intelligent som "Obama is a socialist nazi"

Tror du verkligen på allvar att vänstern i sverige vill införa någon sorts stalinism eller modellera sig efter Nordkorea?

DF

2:19 fm  

Skicka en kommentar

<< Home