lördag, oktober 07, 2006

Kan bli bra

Det har inte ens gått ett dygn, men den nya regeringen börjar redan verka! Och det inom principiellt viktiga frågor.

Hörde nu på radion att Mats Odell öppnar för en visserligen reglerad, men avmonopoliserad spelmarknad.

Aftonbladet gör ett stort nummer av att Carl Bildt och Statsministern är oense om arbetsrätten. Reinfeldt vill hålla sig väl med facket, inte minst nu inför avtalsrörelsen, men Carl Bildt har naturligtvis rätt i sak. Rörligheten på arbetsmarknaden måste öka och LAS är inte bara ett stort hinder för den rörligheten, lagen medför också stora orättvisor och bygger på en samhällssyn som präglas av en misstro till marknadsekonomi som i övriga delar (tom inom socialdemokratin) sedan länge tillhör gårdagen.

Jag kan lova den som läser den här bloggen att det kommer att handla en hel del om arbetsrätten framöver. :-)