måndag, november 20, 2006

Arbetsmarknadsombudsman?

Är det verkligen så självklart att vår svenska arbetsmarknadsmodell är den bästa? En modell där allt ska göras upp i samverkan mellan arbetsmarknadens parter... De allra flesta, både till höger och vänster, ser detta som en självklarhet. Det kan i ärlighetens namn vara lite svårt att förstå varför.

Lek med tanken att vi byter fot här. Inför lagstiftning om minimilön och ett mer rigoröst regelverk om vilka förhållanden som ska råda på arbetsplatser. Vilka rättigheter och skyldigheter man har och vad som gäller om det behöver sägas upp folk. (Det sistnämda har vi ju redan en lagstiftning för.)

Inför en Arbetsmarknadsombudsman, AO. Ombudsmannasystemet verkar ju poppis på andra områden.

Avveckla arbetsdomstolen och låt tvister istället avgöras i vanlig domstol.

LO lär ju gå i taket, eftersom dom är vana vid att vara i centrum liksom, men det finns inget som säger att det skulle vara sämre för löntagare. Snarare tvärtom. Dessutom tror jag att alla, utom möjligtvis LO-topparna, skulle tjäna på att LO's makt blev mindre.

2 Comments:

Anonymous Anders Larsson said...

Hmm, En idé att betänka...

Detta skulle vara något för Arbetslivsinstitutet att fundera vidare på tillsammans med andra tankar om hur den svenska modellen kan utvecklas.

Men Arbetslivsinstitutet läggs ner och Alliansen verkar mer inriktade på att avveckla än att utveckla.

5:53 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Arbetslivsinstitutet skulle inte kunna bereda sina egna våfflor, men fin tanke annars. :-)

Bra dock att man lägger ner en massa onödiga myndigheter. Då kan man sänka skatten, vilket är bra för alla.

De som har jobb får mer över och de som inte har jobb får större chans att få det om skattekilarna är mindre.

7:59 fm  

Skicka en kommentar

<< Home