måndag, augusti 20, 2007

Roligare att klanka ner på regeringen än att göra jobbet mot sverigedemokraterna

Alliansen går framåt och det är ljuvlig läsning, samtidigt som det finns smolk i glädjebägaren. Den senaste opinionsmätningen visar också att sverigedemokraterna röner vissa framgångar.

Inget talar i dagsläget för att den trenden kommer att brytas.

Extremistorganisationer som AFA motverkar, med sitt idiotiska beteende, på alla sätt sitt syfte (om nu syftet verkligen är att motverka SD).

Faktum är tyvärr också att de etablerade politiska partiernas debattörer är påfallande svaga och ofokuserade i debatten mot SD.

För att bemöta SD's politik måste man faktiskt göra sig mödan att ta fram argument och välja relevanta skiljelinjer i debatten.

Men vissa socialdemokratiska debattörer verkar inte kunna försitta något tillfälle att klanka ner på alliansregeringen mitt i alltihop, även om debatten borde handla om något helt annat.

Påståenden som att SD's framgångar beror på att regeringen "riktar udden mot de svaga" kanske några kan tycka stämma, men det finns faktiskt en överhängande risk för att många potentiella SD-väljare inte delar den verklighetsbeskrivningen.

Argumentationen måste bygga på för mottagaren relevanta och obestridliga fakta. Annars håller den inte.

Är man ärlig i ett syfte att bemöta sverigedemokraterna agerar man härvidlag irrationellt och möjligen kontraproduktivt.

Då och då måste man prioritera.

Etiketter: , ,