torsdag, november 22, 2007

Forum för att hindra folkmord och förtryck

En del verkar tycka att det är en fin tanke att man ska få det man behöver och dela med sig efter vad man kan prestera. Svårigheten är naturligtvis att avgöra vad som verkligen behövs och vad någon verkligen kan prestera, när ingen marknad finns.

Du kan ju inte själv få bestämma det, för det är sannolikt att du då kommer att "behöva" ganska mycket och kunna prestera ganska lite. Nä, det blir väl någon nämnd eller dylikt som ska bestämma vad som är rimligt för dig att vara värd. Egna ansträngningar varken kan eller bör räknas i det kommunistiska drömsamhället.

Eftersom all marknadsmässig incitamentssystematik sätts ur spel kommer tillväxten att vara usel. I en nedåtgående spiral kommer mer och mer att krävas av dig, samtidigt som du får mindre och mindre. Detta har hänt i varenda land som haft den stora olyckan att införa kommunistiskt styre.

Eftersom du och alla andra som drabbas av detta kommer att synpunkter på det rimliga i att ha ett ideologiskt system som tvingar dig och dina grannar ner i fattigdom, krävs en stenhård maktapparat för att hindra er från att ställa krav på någon annan samhällsmodell.

Det absolut nödvändigt att forum för levande historia upplyser om detta förhållande. Det finns nämligen några dårar som på fullaste allvar verkar anse att det här med kommunism verkar vara en skön grej.

Etiketter: