onsdag, april 02, 2008

Vill historikerna stänga statens museer också?

En grupp historiker kritiserar idag på DN Debatt förekomsten av Forum för levande historia.

Jag kan hålla med om den rena principen att staten inte borde ägna sig åt sådant, men jag förstår också varför man gör det.

När Forum för levande historia satte igång, gjorde man det för att möta en allt mer spridd bild av sådant som högerextremister torgför. Det fanns ett behov av att informera om sådant som extremisterna ifrågasatte.

Nu finns det ett motsvarande behov eftersom vanliga ungdomar i allt högre grad slentrianmässigt tar till sig vänsterextrema budskap utan att reflektera över socialismens vidriga konsekvenser.

Det är märkligt att det är just nu när kommunismens brott mot mänskligheten uppmärksammas som protesterna kommer. Är principen viktig borde den ju även varit det tidigare.

Är man dessutom konsekvent borde man väl också fundera över lämpligheten i att staten driver museer? (Än mindre att erbjuda gratis entré till dem?) De påverkar ju också i allra högsta grad historiebeskrivningen.

Läs även Per och Magnus.

Etiketter: , ,

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Oj för första gången i historien försvarar den alltid så säkra Johan att staten lägger sig i. När devisen brukar vara "så lite statlig inverkan som möjligt".

Du skriver att "vanliga ungdomar i allt högre grad slentrianmässigt tar till sig vänsterextrema budskap utan att reflektera över socialismens vidriga konsekvenser"

Så därmed menar du att all slags socialism kan jämföras med kommunismens värsta baksidor? Menar du därmed i förlängningen att svenska ungdomar, speciellt nyliberaler, borde lära sig vilka brott som gjorts i världskapitalismens eller kolonialismens namn? Eftersom nyliberaler har en ovana att alltför lättvindigt mottaga det kapitalistiska och kolonialistiska budskapet budskapet.

2:15 em  
Anonymous Anonym said...

Socialism leder ofelbart till elände, eftersom ekonomin inte fungerar.

Det kan folk möta på två sätt. Antingen försöker man kringgå systemet och ändå göra "svarta" affärer på ett marknadsmässigt sätt.

Eller så försöker man starta en diskussion om att man kanske skulle ha ett annat system än socialism. Ett system som är bättre lämpat för att tillväxt ska skapas.

Båda reaktionerna måste den socialistiska maktapparaten möta och det finns bara ett sätt att möta det:

Repression.

3:23 em  
Blogger Robert said...

>anonymous (micke?)

Staten bör mycket riktigt av princip inte lägga sig i. Men det lustiga är att dessa akademikers invändningar dyker upp NU, när det ska börja upplysas om kommunismens brott. Forum för levande historia har trots allt funnits bra länge nu...

3:56 em  
Anonymous Anonym said...

Eh Sverige har styrts av ett parti som kallar sig för demokratiska socialister i en evighet, är Sverige ett elände att leva i? Är Spanien ett elände att leva i eftersom de styrs av demokratiska socialister?

Robert: Ingen har väl sagt något om att lägga ner förum för levande hsitoria. Varför man sa ifrån nu beror på att borgarna så tydligt velat styra vad de ska syssla med.

5:51 em  
Anonymous Anonym said...

http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=1845

7:22 em  
Anonymous Anonym said...

http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=1845

7:29 em  
Anonymous Anonym said...

Innan ni går i taket, ta och titta lite på vad de som med lite större marginal, t ex några decennier, passerat 20-årsstrecket tycker. Vilket rätt få av inläggsskrivarna tycks ha gjort.
Vi känner alltför till vad som gjorts i den heliga socialismens namn och bär den kunskapen lite närmare än de som "läst på Internet".
En del av oss har tom upplevt socialismen IRL!! Ingen ar allvetarna här har nog gjort det.

9:22 fm  
Anonymous Anonym said...

Kritiken mot Forum för levande historia var nästan helt frånvarande i den offentliga debatten innan det blev tydligt att fflh även började granska kommunsimen. För det började man göra långt innan det blev borgerlig regering i Sverige. Det är alltså nonsens att säga att den borgerliga regeringen tvärt bytt inriktning, däremot har den borgerliga regeringen förtydligat uppdraget att granska även kommunismens brott.

Låt oss granska några motioner från s, v och mp sedan 2001.

Partimotion från mp 2001

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GO02Sf24

“Det arbete som Forum för levande historia förväntas driva är vällovligt men långt ifrån tillräckligt.”

Motion från Luciano Astudillo (s) 2002

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GQ02Kr201

“Riksdagen begär att regeringen ett av kommande år ger myndigheten Forum för levande historia i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj riktad till Sveriges skolor för att motverka de fördomar som finns mot svenska muslimer och islam som världsreligion.”

Partimotion från mp 2003

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GR02Kr240

“Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att i regleringsbrevet till Forum för levande historia ytterligare lyfta fram romernas historiska situation i såväl Sverige som i övriga Europa.”

Motion från Elina Linna och 10 andra v-ledamöter 2004

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GS02Kr284

“I Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) uppgifter ingår att motverka denna diskriminering. Forum för levande historia är den myndighet som har till uppgift att bedriva forskning och ta fram informationsmaterial bl.a. om romernas historia, språk och kultur - myndigheten ska “bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning”. Dock saknas en instans med ett övergripande uppdrag att se till att information och kunskap når ut till socialvårdens anställda, vård- och omsorgspersonal, chefer av alla de slag, polis och kriminalvård, till lärare och lärarhögskolor osv.”

Notera att v-ledamöterna inte framför någon kritik mot att Forum för levande historia bedriver “utåtriktad verksamhet med inrikning på kunskap, kultur och utbildning” om diskriminering av romer.

Partimotion från mp 2006

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02K22

“Forum för levande historia bör också få ett uppdrag rörande arbete mot antiziganism och att arbeta för att belysa även till exempel romernas historia. Därtill kommer att även de andra diskrimineringsgrunderna bör belysas i relevanta delar. Exempelvis utsattes även funktionshindrade för enorma övergrepp av nazisterna.”

Motion från Alexander Gabelic (s) 2006

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02U291

“Det är positivt att Forum för levande historia i sitt arbete nu ska uppmärksamma de brott som har begåtts i kommunismens namn. Främst unga människor behöver få hjälp med att förstå vad ondskan kan åstadkomma i totalitära system. Folkmord är något mycket speciellt, och det är viktigt att det officiella Sverige ger sitt stöd till att minnas folkgrupper som utsatts för det mest ofattbara, nämligen folkmord.”

Partimotion från v 2007

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02K376

“I dag finns det uppmaningar i regleringsbreven till Forum för levande historia och till Diskrimineringsombudsmannen att arbeta mot antiromanism, samtidigt som de skrivningarna saknas till så viktiga instanser som Skolverket och Socialstyrelsen.

Vänsterpartiet anser att det i samtliga regeringens brev till myndigheter borde finnas reglerat att myndigheten ska arbeta mot antiromanism. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”

Riksdagen ska alltså enligt v både styra Forum för levande historia och andra myndigheter att jobba mot antiziganisn. Då är alltså statlig opinnionsbildning acceptabel. Lovvärt att jobba mot diskriminering av romer men inte så konsekvent av v.

Bengt Held
liberal

1:23 em  
Anonymous Anonym said...

Det är bra som det är och hör sen!
http://www.zaramis.nu/blog/2008/04/04/vanstern-har-lange-protesterat-mot-levande-historia/

Joke of the day...

2:29 em  

Skicka en kommentar

<< Home