fredag, augusti 01, 2008

Dags att börja fundera på alternativ

Läser ett mycket bra inlägg i FRA-debatten på Rhodins blogg. Det är hög tid att höja blicken och börja se framåt. Vi som inte kan tolerera massavlyssning måste fundera på vad vi vill ha istället.

Man kan aldrig komma någon vart genom att bara vara emot saker. Man måste ha ett förslag på en lösning. Man måste liksom vara för någonting också. Något annat som på ett bättre sätt löser det aktuella problemet.

Hittills har hela FRA-debatten varit en explosion av känslor och faktum är att många av oss motståndare gör det väldigt lätt för sig, när man vältrar sig i uppgivenhet som gränsar till självömkan. Allt är skit och man känner sig bottenlöst sviken och besviken. I detta tillstånd finns inget hopp. Det finns ingen framtid.

Men det måste finnas alternativ till en lösning på de problem FRA-lagen kom till för att lösa.

Om man menar allvar i sin kritik mot massavlyssningen bör man snarast sätta spaden i marken och börja gräva efter sådana alternativ.

Vissa av kritikerna är naturligtvis mer av kritiker mot regeringen än mot själva lagen. Dessa eftersträvar ingen lösning. De vill ha FRA-lagen kvar så att de kan använda den i oppositionsarbetet och kommande valrörelse.

Statlig övermakt kan förekomma på många fler sätt än FRA-lagen. För alla oss som värnar frihet från all sådan övermakt är det dags att bli lite konstruktiv!

Kommentarsfältet är fritt. Vad kan man göra istället? Fältagenter? Militär upprustning? Ekonomiska påtryckningar? FN? EU?

Etiketter: ,

12 Comments:

Anonymous Anonym said...

Sant. Men... vet vi vad lagen vill uppnå? På riktigt?

11:18 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Vi vet vad de säger att den ska uppnå, och det är det enda vi kan utgå ifrån.

11:25 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker att Birgitta Ohlsson angav alternativ ganska väl i sina två inlägg på SvD Brännpunkt. Rhodin målar nu upp en liknande lösning

Birgitta Ohlssons alternativ
1. Ja till traditionell signalsspaning mot rena militära kommunikationskanaler, inget krav på brottsmisstanke
2. Förstärkt polissamarbete inom EU
3. Möjligheter för polis att avlyssna efter misstanke om grov brottslighet och terrorism samt domstolsbeslut
4. Utbyggda ambassader i krisdrabbade länder där Sverige finns

Räcker inte detta långt? Det finns säkert fler instrument som alternativ till massavlyssning och dessa kan man vaska fram en bred parlamentarisk utredning

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1475275.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1482235.svd

12:11 em  
Anonymous Anonym said...

* Talibanspioner?

* Fler FMUndSäkC:are i fält?

...och *trumvirvel*:

* Någon ytterligare nätverkstekniker för att hindra de berömda IT-attackerna?

...eller, om man ska vara för något: FÖR friheten att slippa få sin trafik kopierad till statlig dator - men det kanske är för dogmatiskt att anföra en ideologisk princip som argument, oavsett nivå på självömkan?

12:21 em  
Blogger Erik Starck said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

1:26 em  
Blogger Erik Starck said...

Jag lyfte frågan på Skiften.se för någon vecka sedan.

Debatt här.

(Posten ändrad med länkar.)


Mvh Erik

1:28 em  
Anonymous Anonym said...

Genom att spana och scanna det "öppna" nätet kan man skaffa sig väldigt mycket info. Mycket av det kalla krigets spioneri var faktiskt öppet och lagligt; tjänstemän i utlandet besökte platser och installationer, fotograferade och antecknade, helt lagligt. Varför ska FRA läsa mail och avlyssna telefonsamtal - i privata nät? FRA kan verka utan denna nya lag.

Jämför med USA:s Echelon-projekt som funnit i många år. Det lyckades inte avvärja 11-september-katastrofen.

Det finns en övertro på hemlig avlyssning och spioneri.

2:06 em  
Blogger Unknown said...

Håller med Attila. Det är ju så IT-säkerhetsföretagen får mycket av sin information. De söker av det öppna nätet, infiltrerar diverse internetfora och håller sig med informatörer. På det kan man komma väldigt långt. Kombinerat med en kraftigt förbättrad omvärldsanalys innebär det att signalspaningens mål uppnås utan att den personliga integriteten kränks. Finns absolut ingen anledning att avlyssna miljontals oskyldiga människor!

11:05 em  
Blogger Ola Berg said...

1) Underättelseverksamhet baserat på avsökning av det öppna nätet.

2) Avlyssning av specifika personers kommunikation och surfvanor efter domstolsbeslut. Utan domstolsbeslut ska det vara förbjudet för operatörerna att bereda tillgång till sina nät eller överlämna information.

3) Rätt att veta i efterhand om man utsatts för specifika insatser. Myndigheten måste redogöra för skälen, och man ska i efterhand kunna överpröva skälen och få skadestånd om besvärsdomstolen finner att den första instansen givit myndigheten tillstånd att avlyssna på alldeles för lösa grunder.

4) Inga krav på lagring av vare sig trafikdata eller trafik i sig. Samma lagkrav på sådan data som för avlyssning: domstol ger tillstånd utifrån konkreta misstankar.

5) Strikta rutiner för hantering av uppgifter, och inte minst förstörande av uppgifter. Separat kontrollmyndighet som kontrollerar efterlevnaden.

När jag säger "avlyssning" menar jag telefonavlyssning, e-post, SMS, surfande, kartläggning av rörelse genom sammanställning av övervakningskameramaterial och mobiltelefonipositionering och skuggning, buggning i hemmet och på jobbet osv.

Alltså: rätt för myndighet att använda sig av alla dessa tvångsmedel om skäl finns, plikt för myndighet att redovisa skälen, och rätt för medborgare att informeras om att tvångsmedlen använts samt rätt att överklaga användandet.

Så vill jag ha det. Då kan samhällets behov av att utreda kriminalitet vägas mot den enskildes rätt till privatliv.

2:11 fm  
Anonymous Anonym said...

Att vara "konstruktiv" finns det nog föga att vinna på. Faktum är att det är synnerligen orättvist att kräva det (citationstecken inkluderade) - utkomsten är tvivelsutan ett gäng brännvinsadvokater med klichéer inlärda från andra bloggar.

Varför är det överhuvudtaget relevant att motivera varför man inte vill ha sin trafik kopierad till staten? Jo... för att om du inte tycker om det, så måste du ha ett bättre alternativ!

Då kanske skyttegravskriget är att föredra, även om det börjar lukta lite väl mycket senapsgas från vissa individer. (flankering, anyone?)

Som du påpekar, vi vet vad lagen ska uppnå. Vi ska slippa se våra soldater sprängda i bitar, vi ska slippa se våra skyskrapor raserade.... (just det, vi ska slippa se våra datamaskiner hackade också)

"Om man menar allvar i sin pragmatism [...]"

3:40 fm  
Anonymous Anonym said...

Peace, Love and Capitalism?
Hur går det ihop?

1:08 em  
Anonymous Anonym said...

Jan Kallbergs artikel är intressant:
http://www.expressen.se/1.1252426

Antagligen är följande förslag avsevärt effektivare än FRA om man har syftet att hindra terrorism:
"Det som fungerar, vilket de förhindrade attentaten i Storbritannien och USA lärt oss, är program som underlättar för människor i extremismens gränsland att meddela myndigheterna att något inte är som det ska vara. Ett enkelt program med betalningar till informatörer som cirkulerar inom våldsbenägna grupper."

10:31 fm  

Skicka en kommentar

<< Home