fredag, augusti 29, 2008

FRA-hearingen - ett litet steg framåt

En lång dag med ett oerhört innehållsrikt seminarium. Så kan man sammanfatta det hela.

Vi som förespråkat en urskiljning mellan transittrafiken och andra fick bekräftelse på att det går med den rena internettrafiken (den IP-baserade trafiken), men att det är mer komplicerat med trafik som överförs med andra typer av protokoll. Det ska också sägas att ett visst mått av fel kommer att äga rum i urskiljningen. Det blir inget vattentätt system för att skydda svenska angelägenheter, även om det mesta kommer att undgå att komma i närheten av FRA.

Det framkom också att det vore väldigt svårt för trådägarna att göra urskiljningen eftersom de i praktiken inte bryr sig om vad som finns i deras trådar.

Urskiljningen måste i så fall ske hos operatörerna, vilket gör det hela dyrare på ett aggregerat plan eftersom de är många fler än trådägarna.

Och dyrt verkar det bli. "Flera hundra miljoner" enligt TeliaSoneras koncernsäkerhetschef, Håkan Kvarnström. Möjligen kan man misstänka att han har anledning att välja en liberal tolkning av kostnaden, eftersom att det enligt det liggande förslaget blir operatörerna som står för kostnader förknippade med att ta ut trafiken som ska skickas till FRA.

Detta vill jag (och jag tror att mina bråkstakekollegor i c håller med) lösa genom att en del av den budget FRA skulle ha haft lyfts över till ett riktad ekonomiskt stöd till operatörerna för att lösa det hela.

Siffran känns hissnande, men i försvarssammanhang är det inget belopp som kommer att leda till höjda ögonbryn. Kostnaden motsvarar ett mindre örlogsfartyg eller ett halvt JAS-plan. Och kan vi med det bedriva en effektiv och rättsäker underrättelseverksamhet och samtidigt undvika massavlyssningsmöjligheten kan det mycket väl vara värt kostnaden.

Vårt arbete i Centerpartiet kommer att fortsätta och det finns alla möjligheter till inspel från alla som känner sig manade.

Clarence Crafoord från Centrum för Rättvisa visade att lagen som den ser ut nu med all rimlighet kommer att bli dömd i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av den ganska solida argumentation han bjöd på är det faktiskt direkt konstigt att regeringen framhärdar med den nuvarande lagen.

Försvarsdepartementets utsände Håkan Jevrell gjorde inget vidare intryck och uttryckte inte på något sätt någonting som kan tolkas som en öppning från regeringens sida. Med mindre än en fällande dom i europadomstolen verkar inte regeringen ha för avsikt att göra om någonting.

Det är naturligtvis ett svårt läge för honom att ha som jobb att försvara detta som är så uppenbart fel, men det går inte att bemöta väl avvägda och kloka argument med ett lite halvarrogant konstaterande om den egna förträffligheten och med vilken omsorg man har tänkt på allt som folk säger.

-------------

Koolasts var nog ändå gamla Säpochefen, Anders Eriksson. Hans kritik mot lagen i sin nuvarande form var massiv, men samtidigt bjöd han på en mycket god idé som enligt hans mening löser grundproblematiken. Det var att lyfta över sökbegreppen till att även dessa skulle behöva omfattas av prövning.

Man behöver nog smälta intrycken lite, men på det hela taget var hearingen positiv. Om inte annat tror jag att många har kommit längre in i ämnet och sålunda kanske en lösning kan ha kommit lite närmare.

Kul också att träffa debattörer som man annars bara sett på sina bloggar och i kommentarsfälten. Mark Klamberg och Björn Fridén för att ta ett par exempel.

Etiketter: ,

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Och dyrt verkar det bli. "Flera hundra miljoner" enligt TeliaSoneras koncernsäkerhetschef, Håkan Kvarnström."

Har ännu något presenterats som indikerar att målen som uppsats uppfylls med hjälp av signalspaning i kabel - eller är det bara en jättenota för någonting som politikerna antar alternativt för att sysselsätta FRA?

8:21 em  
Blogger Magnus Persson said...

Du glömmer bort att stora delar av trafiken på internet inte ligger direkt på IP-nivå, utan använder någon typ av overlayprotokoll (där en huvudidé med protokollen är att de ska skickas med IP mellan flera olika datorer innan de verkligen når den "riktiga" mottagaren). På en direkt fråga om det går att avgöra vem som är verklig avsändare till ett sådant meddelande svarade Håkan kort och gott "Nej". Väl värt att notera är att vanlig e-post använder sådana protokoll...

9:49 em  

Skicka en kommentar

<< Home