lördag, september 26, 2009

Någon borde göra en MKB på Miljöpartiet...

Exakt vilken typ av kollektivtrafik ska Miljöpartiet bygga för de 30 miljarder som inte tycker ska gå till den effektiva och miljöanpassade lösningen som förbifarten utgör?

Vilka hus ska rivas för att ge plats för pendeltågsspår?

Vilka människor - barn och vuxna - ska få snöröken i ansiktet när de - enligt Miljöpartiet - så förträffliga pendeltågen dundrar förbi utanför husknuten?

Vilka miljöregler måste rivas upp för att det överhuvudtaget ska bli möjligt att bygga pendeltågsspår nära bostadsbebyggelse och skyddsvärda kulturområden?

Bara bullret i sig är ett tillräckligt stort problem för att man ska fatta att miljöprövningsprocessen kommer att bli något i hästväg. (Om man vet något om hur en miljöprövningsprocess går till - kunskap som helt verkar gått miljöpartisterna förbi, trots att de har varit med att krångla till den något alldeles fruktansvärt.)

Jmf med Botniabanan som tvingas till förseningar och omdragningar av sträckor. Och på de flesta sträckor där BOR liksom inte ens någon...

Miljöpartiet tar idag till orda på SvD Brännpunkt om att förbifarten och Centerpartiet båda liksom förkroppsligar bottenlös ondska.

I artikeln tar man även upp energifrågan. Visst kan pendeltågen drivas med miljövänlig el, men eftersom Miljöpartiet vill stänga ner kärnkraften med omedelbar verkan om de skulle vinna ett val, är det 70 TWh som går bort.

Den sittande regeringen har förvisso gjort det möjligt att bygga ut vindkraften, men det räcker inte för att ersätta kärnkraften under överskådlig tid. I synnerhet inte redan till hösten 2010 då energiminister Peter Eriksson räknar med att skruva ur proppen.

När Miljöpartiet satt som stödparti till den Socialdemokratiska regeringen lyckades man bygga ut vindkraften till ca 1,5 TWh.

Det är naturligtvis löjligt lite, men ändå kanske ganska väl presterat med tanke på att Miljöpartiet lyckades driva igenom krav på att införa regler i miljöbalken som innebär en rent sinnesjukt trög och osäker miljöprövningsprocess som i praktiken innebär gigantiska hinder för företag att investera i såväl vindkraft som annan miljöförbättrande teknik.

För att få Miljöpartiets politik att gå ihop - jag vet.. det är svårt att få ihop den även med den bästa av viljor, men man får helt enkelt göra ett försök - enligt vilken vi ska driva en massa nya pendeltåg med el, samtidigt som den svenska elproduktionen nästan kommer att halveras, krävs en av två saker:

Import av el från andra europeiska länder. Att tillgå finns finsk kärnkraft eller tysk kolkraftsel.

Det andra alternativet är ransonering. Exempelvis bestämmer energiminister Peter Eriksson, tillsammans med hygienminister Yvonne Ruwaida, att hushållselen i Stockholm bryts mellan 6 och 9 på morgonen.

(Om ingen duschar kommer det ju liksom inte märkas någon skillnad.)

---

Miljöpartiet visar att de inte är för miljön lika mycket som de är emot tillväxt, konsumtion och bilar. Att människor behöver och vill ha alla de tre, anses tydligen för profant att bekymra sig kring.

---

Två missförstånd presenteras i Miljöpartiets SvD Brännpunkt idag. Det första är att frågan, som visar att hälften av deras väljare faktiskt vill ha förbifarten, skulle vara riktat ställd.

Det stämmer inte. Hos Per Ankersjö kan man läsa hur frågan ställdes:

"Regeringen har godkänt planerna på Förbifart Stockholm som är en ny motorväg som ska gå väster om centrala Stockholm. Är du för eller emot att man bygger Förbifart Stockholm?"

En - om man frågar mig - rent ställd fråga som ger ett rent svar.

Det andra möjliga missförståndet rör huruvida detta skulle vara en kamp mellan C och MP om samma väljare. Alltså, ett klargörande är nog på sin plats:

Centerpartiet tävlar på inget sätt om vem som kan föra den mest tillväxtfientliga politiken. Där får ni slåss med övriga vänsterpartier......

Etiketter: , , ,

5 Comments:

Anonymous Tomas M said...

Frågan är inte vinklad, men den ger heller ingen relevant information. Det är trots allt information som är grunden till alla fria ställningstaganden.

Som man frågar får man svar, det handlar inte bara om att ge värdeladdade ord eller att vinkla det på något sätt, det kan också handla om att begränsa informationen.

Vem är motståndare till en väg väster om Stockholm, om man inte vet VILKEN väg? Om förutsättningarna inte handlar om kostnader, sträckning och eventuella bekymmer, utan bara handlar om en väg som ska gå någonstans väster om Stockholm, så förvånar det mig inte alls att så många miljöpartister är för.

För vad Centerpartiet förutsätter är ju att MP skulle vara emot alla vägar med sträckning väster om Stockholm. Så är det inte.

Politik är att väga fördelar mot nackdelar, när inga fördelar eller nackdelar presenteras så blir resultatet ett annat än om denna vägning genomförts. Det är märkligt att så många centerpartister inte låtsas om detta.

En annan sak som ni centerpartister tycks förtränga just nu är vad som är statistiskt säkerställt och inte. Centerns opinionsundersöknnig omfattade bara en mycket liten del miljöpartister och att dra slutsatser som ni gör på den lilla basen är olämpligt.

Vad gäller miljpolitiken i sak så tycker du att en MKB är på plats för Miljöpartiets politik. Så gärna! För i förbifartsfrågan har vi stor expertis med oss. Exmpelvis en stor mängd forskare/experter, likväl som statens eget institut för kommunikationsanalys.

Det är lätt att raljera "miljövänster" och hur dålig politik vi för. Men det är talande nog ingen centerpartist, som jag kan se, som bemöter kritiken i sak. Det vore mer intressant om ni, istället för att ägna er åt löjliga påhopp om "förbudsparti" och "väghatare", bemötte kritiken från oss och den vägg av experter som faktiskt står på vår sida.

Några av dessa sakliga inlägg MOT förbifarten hittar du i mitt senaste inlägg i frågan:
http://www.melinen.se/blogg/?p=706

3:42 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hej Tomas och tack för en seriös och bra kommentar.

Det inlägg du länkar till är dock - enligt mitt tycke - inte lika seriöst.

Exakt de båda missförstånd jag framhåller i mitt inlägg, ger du uttryck för i ditt:

Frågan är felställd? Nej, det är den inte. Det är väl bra att den är värderingsneutral?

Det andra är ju att vi som sagt INTE konkurrerar med er om tillväxtfientliga väljare.

Bromotståndarna gick över till er redan strax efter Olof Johansson blev avsatt.

Jag diskuterar väldigt gärna alternativen. Problemet är att ni inte presenterar något alternativ!

Det är vaga formuleringar om spårtrafik och jadajada, men ingenting konkret. Som vanligt är ni bara emot.

Det är också helt konsekvent med hur ni agerat politiskt hittills. När ni var stödparti åt förra S-regeringen, lyckades ni inte få till ett beslut om EN ENDA NY METER räls.

Tvärtom har ni varit med och förhandlat fram budgetar som inneburit en katastrofal eftersatthet av svenska spårbanors underhåll.

Det finns ingenting - förlåt mig - som tyder på att det skulle vara annorlunda om ni skulle komma till makten igen.

4:59 em  
Anonymous Tomas M said...

I frågan om vilka som är bäst att ha i en regering kommer vi nog aldrig komma överens, men vad har det med frågan om Förbifart Stockholm att göra? Det är väl rimligt att Centerpartiet måste kunna försvara förbifarten även om inte MP inte drivit igenom några spårsatsningar.

Detsamma kan sägas om ditt andra argument i frågan: Att vägra diskutera sakfrågan med anledning av att jag inte nämner några konkreta alternativ är ju helt idiotiskt. Förbifarten måste kunna försvaras på sina egna premisser. Till exempel säger flera expertbedömare att den inte kommer leda till den avlastning av trafiken som du hoppas på. Det är inte en kritik som kräver att alternativ ges, det är en rak kritik som förtjänar ett svar.

Dessutom har du fel. Miljöpartiet har en mängd förslag på satsningar på trafiken i Stockholm. Mestadels nya spårsatsnnigar, men även cykel och en del vägar, för all del. Ett exempel ut åt mitt håll är att vi måste göra nåt åt Drottningsholmsvägen, och framför allt Brommarondellen. Där är vi eniga över partigränserna, såvitt jag förstår.

F.ö. ingår i våra förslag om spårsatsningar ett spårbilsprojekt, som bland annat leder en sträckning ungefär som förbifarten.

Jag gissar att du kanske inte tycker alla dessa är bra förslag, men de är förslag så när du säger att vi inte har några alternativ har du otvetydigt fel.

7:01 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Spårbilar är inget förslag. Det är fria fantasier. Trevliga fantasier förvisso.

Om man inte behövde ta hänsyn till kostnader skulle jag verkligen älska om de blå bussarna ersattes med spårbilbanor, men alla räkneexempel som jag har sett visar att det skulle kosta sjukt mycket pengar.

(Pengar som inte finns idag och som definitivt inte kommer att finnas om fler käppar sätts i hjulen för tillväxt.)

9:32 fm  
Blogger tobbo said...

Apropå elransonering. Jag läste i boken Flyt att man under oljekrisen ställde in långfilmen på svt för att spara el.

efter 21:30 var det myrornas krig. Vilken sjuk värld.

Grön ungdom har om jag inte missminner mig uttryckt en önskan om att ha en tv-fri dag i veckan. Det vore en bra början på ransonering... ;)

10:38 em  

Skicka en kommentar

<< Home