tisdag, mars 23, 2010

C till Grönans försvar

Stockholmscenterns radarpar, Per Ankersjö och Lukas Forslund, har verkligen tagit plats i stadsbyggnadsdebatten. Centerpartiet är det parti som tydligast försvarar stadens förnyelse mot alla stockkonservativa bevarelsenojor som flödar fritt genom skönhetsråd, stiftelsen S:t Erik och nu senast en sammanslutning som kallar sig "Stockholmare för Djurgården".

De senare har kommit på att Gröna Lund är dåligt och absolut inte får utvecklas och expandera. Åtminstone inte hitom kungens kurva. Antagligen finns någon skrivning om "kommersialismens negativa verkningar" med i bilden.

Ideologiskt stringent rycker Per och Lukas ut till Grönans och Stockholms nöjestörstande ungars försvar på DN Stockholmsdebatt.

Etiketter: , ,

15 Comments:

Anonymous Lisa said...

Har kommersialismen inga negativa verkningar eller varför ska man inte motverka något som är negativt? (frågan är generell och har inget specifikt med Grönan att göra)

6:53 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Synen på att kommersialism skulle vara negativ bygger på en socialistisk samhällsanalys. Tror man på en sådan så tycker man att kommersiella saker är dåliga per definition.

Men det gör inte jag. Tvärtom finns det en hel del kultur som i högsta grad är kommersiell och samtidigt oerhört betydelsefull för många. Motorhead, t ex.

1:24 em  
Anonymous Lisa said...

Fast den socialistiska samhällsanalysen säger inte att all kommersialism är dålig.

"[E]n hel del kultur"...menar du då att det finns kultur som inte är betydelsefull för många/någon alls?

Tror du inte att det finns kommersiell kultur som både är betydelsefull för många och samtidigt har negativa verkningar, t.ex. för andra eller för samhället? Dvs att en kulturell yttring (komersiell eller inte) kan vara mer mångbottnad och komplex än bara positiv eller negativ.
Biopalats som gör folk bilberoende och skapar en icke hållbar stadsstruktur t.ex?

Eller är alla komersialismens verkningar enbart positiva för alla i alla tider? Skulle tippa på att det inte gäller för Motorhead.

2:14 em  
Anonymous Lisa said...

Förutom stadsbyggnad och arkitektur så finns det andra exempel på kommersiell kultur som skulle vara intressant att höra dina kommentarer kring.

Grafitti och skateboard som är två av de mest komersiella kulturyttringarna i dag men som många menar har en hel radda negativa verkningar för både enskilda och samhällets grundläggande principer - så mycket att liberala, konservativa och socialistiska politiker förbjuder det.

Samtidigt som det kommersiella inslaget i dessa båda även skapar en ökad acceptans för även de icke-kommersiella aspekterna.

Eller vad säger du? Är all kommersiell kultur bra oavsett vad, eller finns det effekter orsakade av kommersialismen som bör motverkas?

3:11 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag anser inte att "kommersialismen" är någonting som är så pass skadligt att man måste bygga en kulturpolitik utifrån sådana premisser.

Att att problematisera förekomsten av den typen av kultur som människor frivilligt väljer är snobbigt, för att inte säga oförskämt.

Motorhead är bra för mig.

3:18 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag inser nu när jag läser kommentarsfältet igen att jag har en ganska otrevlig ton i mina svar!

Du vill ju diskutera ett mycket viktigt och intressant ämne, ett faktum som jag är glad och tacksam för att du vill göra med mig.

Förlåt! :-)

3:46 em  
Anonymous Lisa said...

Om dina argument hade varit konsekventa och i överenstämmelse med resten av liberal och centerartistisk politik hade jag köpt dina argument.

Stockholmscentern driver hårt en politik där man vill förändra arkitekturens kommersiella förutsättningar eftersom man menar att den i dag har skadliga effekter på samhället.

Alliansens politiker i Stockholms stadshus har förbjudit både kommersiell och icke-kommersiell grafitti eftersom man menar att den skadar samhället och äganderätten.

Utifrån ditt resonemang antar är alltså Alliansen (med kulturministern som främsta företrädare) och Centerpartiet snobbiga och oförskämda?

Själv menar jag ju att man även som politiker, liberal, konservativ eller socialistisk, borde kunna se en lite mer sammansatt verklighet.

Förstår fortfarande inte varför det skulle vara fel att motverka de delar av kommersialismen som de flesta i dag uppenbarligen anser ha negativa verkningar på samhället. Inte enbart i kulturpolitiken.

3:51 em  
Anonymous Lisa said...

Ingen fara..:)

3:55 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag är inte helt säker på att jag förstår vad du menar.

Centerpartiet vill tillåta att stadsbyggnaden tar ut svängarna mer än vad som hittills skett.

Det handlar INTE - som en del verkar tro - om att lägga skattepengar på skrytbyggen och monument.

Om marknadens aktörer vill bygga skyskrapor ska de i större utsträckning än nu få göra det.

I dagsläget finns en rad hinder mot detta naturliga tillstånd. Dessa vill Centerpartiet avlägsna i möjligaste mån.

Ett av de kanske allvarligaste, som ligger som en hämsko på marknadskrafternas ambitioner till högbyggnation, är prissättningsmodellen för tomträttsavgälden.

I dagsläget bestäms priset utifrån hela byggnadens naturligt ljussatta yta.

Priset borde i högre grad baseras på använd markyta.

Staden som vi ser den idag är - enligt min och Centerpartiets mening - en produkt av för lite kommersialism och för mycket von obendiktat från förståsigpåare.

Så det så... ;-)

4:13 em  
Anonymous Lisa said...

Fast i dag vill ju marknaden uppenbarligen inte bygga höga hus eftersom de kommersiella förutsättningarna gör det kommersiellt bättre att exemplvis förlägga en biograf vid Kungens kurva än inne i stan.

Centeraptiet mfl anser att denna effekt av de kommersialismen är skadlig för samhället eftersom den inte är långsiktigt hållbar, vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt.

Därmed anser Centerpartiet att vissa av kommersialismens verkningar måste förhindras genom att politiskt gå in och styra om de kommersiella förutsättningarna. Gamla begränsningar och hinder ersätter ni med nya - med en aktiv (kultur-/stadsbyggnads-/ekonomisk-)politik motverkar ni kommersialismens negativa verkningar.

Det är inte kommersialismen i sig som ska motverkas utan dess negativa verkningar, styra om dem så effekterna av kommersialismen blir positiva. En stor skillnad.

Samma sak med den kommersiella grafittin. Fast där vill Alliansen inte ens styra om den till något positivt utan istället förbjuda det estetiska uttryck som kan förknippas med grafitti.

4:30 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Alltså, det känns som att vår debatt handlar mer om semantik än om innehållet.

Att det finns ett antal begränsningar för marknadsmässig resursallokering på fastighetsmarknaden är ett faktum.

Att avlägsna dem är förvisso att ändra kommersialismens villkor - man förbättrar förutsättningarna genom att ta bort hinder.

Ordvalet "kommersialismens skadliga verkningar" i bloggposten är en blinkning till radio- och tv-lagen, enligt vilken public serviceuppdraget går ut på att motverka dessa verkningar.

Vad tycker du själv i stadsbyggnadsfrågan då? Mer eller mindre marknadsekonomi? Bevarande eller förnyelse?

4:43 em  
Anonymous Lisa said...

Semantik eller inte, håll med om att det är märkligt att man tar bort en möjlighet att motverka något som kan ha negativa effekter för samhället och individer utan att motivera varför och utan att ens visa på att det inte finns några negativa effekter? Vet inte vad en sån politik kallas – ideologiskt förblindad och inkonsekvent kanske?

Nu är ni , Centerpartiet, där med de där dikotomierna igen. Denna ”ständiga för eller emot”-politik är bara tråkig och fördummande eller för att använda ett av dina tidigare ord ”oförskämt”. Den onyanserade stadsbyggnadspolitiken där Centerpartiet (mfl) inte ens klarar av att förstå det mest grundläggande sakerna i det som ni kritiserar leder bara till att de saker som det ändå finns nån form av substans i, och som ni av tur eller skicklighet lyckats fånga upp, lätt avfärdas som osakligt och okunnigt. Det beror delvis på att er grundanalys av den historiska utvecklingen av byggandet och städernas utveckling är bristfällig och att Centerpartiets teoretiska och praktiska kunskap i bevarande, PBL och arkitektur är lika med noll. I ett sådant kunskapsläge bör man vara lite mer ödmjuk. I alla fall är det så ni framstår.

Därtill har ni., liksom bevarandesektorn, lyckats med konststycket att blanda stockkonservativa idéer om konst, kultur och arkitektur med en form av upplevelsebaserad stadsmiljö. Det senare är väl ändå bitvis en negativ effekt av kommersialismen?

Nä nu raljerar jag och ger det för stort utrymme. Jag tycker egentligen bara att ni inte tillför någon kvalitet till diskussionen om stadsutveckling eller hållbart samhälle överhuvudtaget. Ni är lika tråkiga och fåniga som Djurgårdens vänner helt enkelt.

Hade hellre läst din kommentar om grafittin faktiskt.

11:25 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Det känns ärligt talat inte som att det finns någon större vilja att komma någonvart i den här diskussionen från din sida...

Synd tycker jag. För ämnet förtjänar bättre än att reduceras till utskällningar och idiotförklaringar.

9:57 fm  
Anonymous Lisa said...

Nej jag var tvär och inte på humör. En del beroende på att just Centerpartiet, gnm Per Ankersjö, uppvisar än värre och tråkigare inställning till andras åsikter i frågan än vad jag just gjorde. Ansträngingen att försöka vara trevlig innan räckte inte hela vägen. Irritationen över Pers attityd lyckades jag inte skaka av mig. Den effekten har tyvärr Centerpartiet på ganska många i dag (förutom Yimby)

Här är istället ett ärligare och förhoppningsvis trevligare försök att lyfta frågan om stadsutveckling och kommersialismens negativa verkningar.

Orkar inte redogöra för det i egna ord så klistrar in en länk istället, det är ju trots allt påsk.

http://www.eurozine.com/articles/2007-06-28-peck-sv.html

Glad påsk!

8:04 em  
Anonymous Lisa said...

Kan bara komplettera med ett aktuellt exempel där marknadskrafterna och kommersialismen, motverkar en hållbar stdutveckling. Dvs de har en negativ verkan som man bör motverka.

Förbifart Sthlm byggs mycket pga att den möjliggör exploatering av regionens ytterområden som i dag är otillgängliga. Den tillgängliggör byggbar mark. Det är bla därför Ekerö kommun accepterat dragningen och det är också ett av syftena med den.

Den bebyggelseytveckling som kommer sig av ensådan strategi är den direkta motsatsen till vad Centerpartiet och många med er anser vara en hållbar stadsutveckling. Det leder till utglesning, urban sprawl, och kulturellt och klassmässigt segregerad stad/region (läs t.ex Ola Anderssons artikel i dagens City).
Trots att det finns en politisk vilja inom majoriteten och stora delar av oppositionen, myndigheter, RTK, kommuner etc, så bygger man "fel" ändå. Detta är enkom pga av marknadsvärdet på marken, den ekonomiska tillväxten som bygger på utbyte av varor och tjänster samt t.om. varufirerng av själva bilåkandet i sig (iaf enligt Vägverkets utredning - de motiverar vägbygget bla med att det är trevligt att åka bil, en upplevelse).

Detta menar jag är en av kommersialismens negativa verkningar som även Centerpartiet (egentligen) ställer sig bakom, eller?

8:15 em  

Skicka en kommentar

<< Home