söndag, juni 06, 2010

Moderaterna har fel om LAS

Nya Moderaternas hållning om arbetsrätten är ohållbar. Vi har nu, liksom under högkonjunkturen när sossarna styrde, en oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet. För varje dag som går kommer allt för många unga människor allt längre från ett liv som de kan påverka, känna sig nyttiga, utveckla sin kompetens och göra karriär.

Hur man kan bortse från arbetsrätten och LAS som en del i detta övergår mitt förstånd.

I tider då ett företag måste dra ner på personal måste det få behålla de medarbetare som är mest lämpade att göra jobbet. På så vis kan de snabbare vända röda siffror till svarta och börja anställa fler igen. Visst är det dåligt för de individer som får gå, men inte värre än för de som hade fått gå under principen sist in - först ut. Att företaget har större chans att överleva är ju dessutom bra för alla.

Vad är det rättvisa i att den som är anställd sist ska ut först? Människor som dessutom oftare saknar fast mark under fötterna på arbetsmarknaden, jämfört med en kollega som jobbat länge...

Glöm inte heller att LAS hindrar folk från att byta jobb, eftersom man då hamnar "sist in" på en ny arbetsplats. Det gör att allt för många går kvar på ett jobb som man kanske vantrivs på (och riskerar att utveckla ohälsa) och där man inte får utlopp för sin fulla kapacitet. Dåligt för den enskilde och dåligt för ekonomin i stort.

LAS är inget problem för stora industriföretag. Sådana vars styrelser befolkas av personer som t ex Gustaf Douglas som också sitter i Moderaternas partistyrelse.

Gustaf Douglas är en beundransvärd person på många sätt. Dessutom är han mycket trevlig. Men när det gäller småföretagens relation till arbetsrättslagstiftningen är han icke desto mindre helt aningslös.

För alla som vill starta företag och för små företag som vill växa ÄR LAS ett gigantiskt problem. Det stora företaget kan lätt köpa ut någon man vill säga upp, eftersom tre årslöner för en person inte är så mycket pengar om man har några tusen anställda. Har man tre anställda är samma manöver sällan görbar. Lagen snedvrider alltså konkurrensen till storföretagens fördel och till det lilla och nystartade företagets nackdel.

Detta kanske inte är ett problem på kort sikt, men för att fler ska få jobb behöver vi ett förnyelsebart näringsliv! Nya företag i nya branscher och med nya metoder som tar över där strukturomvandlingen eroderar marknadsmarken för de föråldrade.

De enda som talar om detta nyföretagande på allvar är Centerpartiet.

(När det gäller arbetsrätten har även vännerna i Folkpartiet markerat en företagarvänlig position.)

Etiketter: , , ,

1 Comments:

Blogger Unknown said...

Det ger också en stor fördel till större företag som kan köpa upp mindre företag. De klarar ju lättare personalstörningar i uppbyggnadsskedet.
Sålunda är det inte säkert att den mest lämpade och den som mest förtjänade det utvecklar företaget. Om det nu över huvud taget utvecklas.

3:34 em  

Skicka en kommentar

<< Home