torsdag, juni 17, 2010

Teknikneutral energipolitik ftw!

Idag klubbas ett helt nödvändigt beslut igenom i riksdagen. Våra kärnkraftverk är gamla och ineffektiva jämfört med nya. För att säkra tillgången på miljövänlig och kostnadseffektiv energi KAN det komma att behövas nya aggregat där de gamla finns idag.

Våra politiska motståndare försöker göra ett stort nummer av vi i Centerpartiet byter strategi när det gäller energipolitiken, trots att de om några borde ifrågasättas för sitt agerande i frågan.

Tyvärr går en del partivänner i fällan...

Det finns (förhoppningsvis) en anledning till att man är skeptisk mot kärnkraft. T ex riskerna. Angreppssättet måste ju rimligtvis vara värderingen av dessa risker per producerad kilowattimme jämfört med andra sätt att producera energi. Låt oss i så fall ha en diskussion därom...

Det finns både utsläpp och risker förknippade med all typ av energiproduktion. Mellan 1990 och 2008 har 482 vindkraftsolyckor ägt rum. 47 med dödlig utgång. Inte för ett ögonblick vill jag för den skull att vindkraft ska förbjudas, men risker, utsläpp och kostnader måste ju vägas mot varandra på ett relevant och vetenskapligt sätt!

Det är också utomordentligt viktigt att i allt detta reflektera över alternativen! Du som står i begrepp att rösta på något av vänsterpartierna bör kanske tänka två gånger om du tycker att det är någorlunda viktigt att det finns industrijobb kvar i Sverige.

Läs även Annie Johansson, Maud på DN Debatt, Elias Giertz, Gustav Andersson, Anders Dahlberg, Helen Törnqvist, Magnus Andersson, ETR och ett 1,5 år gammalt inlägg där jag förklarar min hållning i frågan om kärnkraft.

Etiketter: , , ,

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

När man läser det du skriver undrar man om du menar allvar eller om det är satir.
Men du menar alltså att du på fullt allvar jämför vindkraftsolyckor (var det 47 döda på 18 år du sa att det var) med en olycka i ett kärnkraftverk, med att avfallet från kärnkraften är så fruktansvärt farlig att det måste förvaras djupt ner i jordens innandöme och där övervakas och vaktas från intrång eller läckage i mer än 100.000 år. Det skulle som exempel innebära att om vi leker med tanken att om de sista neanderthal-människorna hade börjat förvara slutförvara kärnbränsleavfall så hade vi idag fortfarande haft minst 70.000 år till att ständigt bevaka och kontrollera detta.

Tjernobylkatastrofen är idag orsak till mer än 30.000 människors död

I det perspektivet kommer du och snackar om 47 fatala vindkraftsolyckor under en 18 år-period...

Vore det inte bättre du lär bli att uttala dig? Om inte annat för ditt eget partis skull?

11:09 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag uttrycker mig tydligen inte tillräckligt klart. Jag menar att det finns risker med alla energislag och exemplifierar med dödsolyckorna från vindkraften.

Nu vet jag inte vad du fått siffran 30 000 ifrån, men även om det skulle stämma så måste du värdera detta i förhållande till effektuttaget.

Vilken risk per producerad kWH råder för respektive energislag?

Du kan ju inte bara döma ut ett energislag utan att redovisa alternativens utsläpp, risker (och leveranssäkerhet).

Gör det så kan vi diskutera sedan..

11:33 fm  
Anonymous Anonym said...

Det viktigaste är inte om du uttrycker dig klart eller oklart, det viktigaste är om du, med den åsikt du har i fråga, tänker klart eller inte och om du gör det också är beredd att stå för det moraliskt även i framtiden.

Om du läser noggrant så skrev jag "mer än 30.000" det var för att jag ville vara väldigt försiktig och inte riskera att överdriva.
Jag talar naturligtvis inte om de som dog vid själva olyckstillfället utan om de som skadades så av strålningen att de dött många år tidigare än d annrs skulle gjort.

Siffrorna jag baserar det på kan du hitta här:
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf

och här:
http://www.world-nuclear.org/info/chernobyl/health_impacts.html

Bägge dessa källor torde väl även du vara tvungen att betrakta som pålitliga.

Jag vill också gärna tillägga att jag inte är tillräckligt cynisk för att se antalet människoliv i en kalkyl baserad på döda per KwH, inte ens per TwH.

Och slutligen, detta med bloggkommentarer är ju ett lite begränsat sätt att diskutera, men ang. slutorden i din kommentar till min kommentar: "Så kan vi diskutera sedan" å är jag beredd att ta en debatt med dig om kärnkraft och framtidens energifrågor, när du vill, var du vill.
Men det ska i så fall vara med publik, en skendebatt bakom "lyckta dörrar" ter sig tämligen ointressant.
I alla fall för mig

12:05 em  
Blogger Johan, PL&C said...

"Jag vill också gärna tillägga att jag inte är tillräckligt cynisk för att se antalet människoliv i en kalkyl baserad på döda per KwH, inte ens per TwH."

Detta innebär alltså att det är vitkigare för dig att förbjuda ett energislag OAVSETT om det är bra eller dåligt ur riskperspektiv?

12:08 em  
Anonymous Anonym said...

Är detta ditt svar???

Då begriper du väl att detta är en fruktlös diskussion.

Läskunnighet är en värdefull kunskap, men den saknar helt betydelse om man inte samtidigt förstår vad man läser.

Om du verkligen tror att det är det jag menar i den passus du citerar, då vet jag inte vad jag ska säga.

Ta nu istället och läs länkarna du fick av mig och begrunda sedan det beslut som tas i riksdagen idag i ljuset av dom.

Vi kommer inte längre här och jag avstår från ytterligare inlägg, om du inte ställer konkreta frågor. Då ska jag svara på dom.

12:22 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Konkret fråga: Hur borde energipolitiken se ut då, för att klara utmaningen kostnadseffektiv, miljövänlig och leveranssäker energitillgång för hushåll och industri?

12:31 em  
Anonymous Anonym said...

Du drar in mig i en debatt här och som jag sa är detta ett rätt "yxigt" sätt att argumentera men en hel del av svaret på din bygger på att man vänder på perspektivet och istället ställer sig frågan: hur ska samhället se ut för att kunna fungera optimalt, säkert och tryggt utan att vi skall vara tvungna att överutnyttja jordens resurser redan under de närmaste 100 åren och utan att vi behöver lämna efter oss kärnbränsleavfall och annat skit 100.000 år in i framtiden.

Men som jag även sa till Magnus Andersson (c) så är det inte fruktbart att vi diskuterar detta "internt" eftersom våra åsikter bygger på så diametralt olika framtidsvisioner och att vi skulle övertyga varandra är fullständigt otänkbart.

Att vi däremot skulle kunna övertyga någon/några vars åsikt inte "satt sig lika tjurigt fast" som våra gjort är viktigare, antagligen för oss båda.
Jag tänker lägga min energi där istället.

Men vill du ha en debatt i ett offentligare forum så, "just let me know"!

12:50 em  
Blogger Johan, PL&C said...

OK, fair enough, som det heter på ren svenska...

Min poäng är att det är himla lätt att vara emot en massa saker, utan att förklara vad man vill ha istället.

Ställer gärna upp på debatt...

MVH
/J

2:02 em  

Skicka en kommentar

<< Home