onsdag, oktober 06, 2010

Ökad professionalism behövs i Centerpartiet

För första gången i världshistorien noterar vi i Stockholm nästan lika stort väljarstöd som övriga landet. Bra för ett parti som gör anspråk på att ha en politik för hela Sverige. Den goda Centerpolitiken är precis lika god var än i landet man bor. Att värna företagandet och miljön är viktigt överallt.

I år har vi i Stockholmscentern varit fler valarbetare och hårt arbetande kandidater än kanske någonsin tidigare. En hel del nya medlemmar har snabbt kommit in i arbetet och vårt system med certifierade valarbetare har fallit mycket väl ut!

Jag vågar påstå att kvaliteten på C-representanterna i valstugan och på andra ställen generellt sett var högre än genomsnittet i år.

Detta arbete gav också resultat: vi går framåt nästan en procentenhet i Stockholm!

Det finns dock inget utrymme för att luta sig tillbaka. Inte i Stockholm och inte i någon annan del av landet. För att våra valarbetare och kandidater ska ha möjlighet till goda resultat i nästa val krävs en total uppryckning av Centerrörelsen som helhet.

Vi behöver höja nivån i den interna debatten. I vår avdelning - stureplanscentern - driver vi på i den riktning som vi tycker att Centern ska ta och möts sällan motargument av någon högre kvalitet. Vi måste ju diskutera framtidsfrågorna på ett konstruktivt sätt om vi ska ha förutsättningar att kunna stå enade i hela partiet om en gemensam politik i de viktigaste frågorna.

För att det ska komma till stånd behövs kanske utbildningsinsatser (T ex i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan), möjligen någon typ av ny teknisk infrastruktur (som faktiskt används), men först och främst en vilja från hela centerrörelsen att diskutera ideologi!

Vi behöver en föryngring i kåren av våra främsta företrädare och partiets ansikte utåt. Unga förmågor som gång på gång visar prov på fantastiska färdigheter MÅSTE slussas in i det seriösa politiska arbetet på ett eller annat sätt.

De främsta centerungdomarna bör erbjudas praktik och feriearbete i riksdagen för att sätta fart på opinionsbildningen. Äldre intresserade och engagerade kan ingå i politikutvecklingsprogram kopplade till vår del av regeringsarbetet. Kunskapsutbyten som verkar åt båda hållen. Intressanta insikter skjuts in i arbetet, samtidigt som kunskap och förståelse för Centerstatsrådens och riksdagsledamöternas vedermödor och hållningar i olika frågor sprids organiskt i vårt parti.

Vi behöver också införa en professionalitetsdoktrin i partiets organisation. Det handlar framförallt om rätt person på rätt plats. I dagsläget tillsätts alltför många uppdrag med lojalitet och vänskap som främsta merit. Så kan vi inte ha det.

Vi är långt ifrån ensamma. Denna typ av suboptimerande vänskapskorruption förekommer i många organisationer som inte drivs av vinstintresse och årligen svarar mot en bolagsstämma. Centerpartiets framtid måste komma före den förvisso lättbegripliga önskan att se till att vänner och trotjänare har jobb. Sorry, men så är det.

Nästa partisekreterare måste vara någon med tillräcklig kunskap, erfarenhet och integritet för att kunna bygga om organisationen från grunden, skapa en stark organisation som attraherar och utvecklar starka medarbetare och företrädare.

Etiketter:

2 Comments:

Blogger Michael said...

Hej hej farbror, känns lite som om det där var första delen av en längre artikel och som att du tog sats för att argumentera för en specifik person som partisekreterare... What a cliffhanger... När kommer del två?

6:16 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hallå, käre vän! Nja, det finns faktiskt flera lämpliga. Ska fundera på om det blir mer eller mindre sannolikt att de får frågan om jag outar dem eller inte... ;-)

12:22 fm  

Skicka en kommentar

<< Home