tisdag, december 28, 2010

Hög tid för stora förändringar

För oss som är verksamma i näringslivet är förändringens nödvändighet obarmhärtigt tydlig. Anpassa dig så att du är relevant för dina kunder eller gå under. Samma förhållande råder i politiken, men fast med inbyggda tröghetssystem som gör signalerna mindre tydliga. Man gör så att säga affär en gång vart fjärde år, jämfört med företagen som gör det varje dag.

Icke desto mindre är det helt uppenbart att Centerpartiet har gjort för få affärer detta valår och som det ser ut i opinionen just nu är ännu färre sugna på att köpa det vi säljer.

För det första är det naturligtvis frågan om vad det är vi ska erbjuda väljarna. Det finns viktiga grunder i Centerpartiets ideologiska kärna som måste få ta sig uttryck i våra politiska strävanden, varav den allra viktigaste kanske kan sammanfattas med att statens makt ska minska till förmån för den enskilda individens.

Sedan ska politiken ut på marknaden och affärsprocessen omfattar många moment. Det handlar om att ha ett stabilt varumärke, något som underlättar affären genom att förse köparen med en positiv grundbild av Centerpartiet. Som ger säljaren utrymme att fokusera på det som leder till avslut istället för att behöva börja förklara från början vad Centerpartiet är för något.

Redan där har vi problem. Jag tror inte att det är solklart för en normal väljare vilket parti Centerpartiet är. Vi dras fortfarande med en stämpel om att företräda vissa delar av landet, medan vi i själva verket - precis som alla andra partier - vill vara ett parti för hela Sverige.

Vi har stora problem med säljet. Alla företrädare, kandidater och valarbetare, är partiets motsvarighet till företagens väskdängare. Att en säljare inte säljer kan bero på två saker: Produkten är dålig eller att säljaren är dålig. Att vissa av våra företrädare runt om i landet lyckats landa mäktiga storordrar (Emil Källström från Västernorrland, t ex) tyder ändå på att det finns attraktiva artiklar i vår portfölj.

För både trade och marknad krävs en kommunikationsavdelning som står på tårna. I år tycker jag att Centerpartiets valmaterial var bättre än någonsin, men det finns fortfarande enormt mycket att göra på området.

Det handlar dels om ren kompetens, men det handlar lika mycket om att släppa in kommunikationen i de politiskt strategiska processerna. För varje strategiskt beslut som fattas finns kommunikativa konsekvenser - hot och möjligheter. Dessa måste analyseras och integreras i utformningen av partiets politik, utnämnandet av dess företrädare och valet av vilka allianser man väljer att verka inom.

För att Centerpartiet och dess säljorganisation ska fungera bättre framöver krävs stora förändringar, i arbetssätt såväl som i organisationen. De distrikt som nu gjort dåliga val måste också rikta blickarna inåt och fundera på vad man kan göra bättre till nästa gång. Det är en del besvärliga frågor som måste ställas. Frågor som kräver brutalt ärliga svar.

Etiketter: ,

3 Comments:

Blogger Hansa said...

Skippa kärnkraftsmotståndet helt och hållet och omfamna en teknikoptimism inför nästa generations kärnkraft (som kommer att använda sig av det nuvarande avfallet och därmed "desarmera" det!) så kommer ni vinna många gamla moderater och sossar för den delen.
Det finns inget rationellt i ett kärnkraftsmotstånd på ett principiellt plan. Tiderna förändras och tekniken utvecklas.
Jag röstade på Centern i år pga att Maud Olofsson hade modet att göra det hon gjorde vad gäller kärnkraften. Nu är det dags för nästa steg.

8:17 em  
Anonymous ConnyT said...

"...allra viktigaste kanske kan sammanfattas med att statens makt ska minska till förmån för den enskilda individens."

Som f.d. (C)-väljare blir tragikomiskt att läsa detta när Centern har varit med och genomfört en lång rad lagar med precis motsatt effekt sedan 2006.

1:28 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Japp, och det är bara att beklaga och jag ska göra vad jag kan för att ändra på det.

Hoppas att du tycker att din röst gör större nytta vart den nu hamnat.
MVH
/Johan

4:46 em  

Skicka en kommentar

<< Home