fredag, mars 25, 2011

Någonting är ruttet i staten Sverige

Gategatepoliserna FRIAS. Detta är för mig helt obegripligt...

Det är med stor ledsamhet man kan konstatera hur jävla illa det är ställt med det svenska rättsväsendet.

Jesper Nilsson bestämde sig för att inte låta det övergrepp han utsattes för gå förbi och satte alla klutar till för att återskapa det material som visar hur svinaktigt de båda poliserna betett sig. Och lyckades.

Trots detta friar alltså tingsrätten poliserna. Om det är en riktig dom måste lagen ändras.

En annan undran är om Carl Larsson (den ena åtalade polisen) "har beslutat hur han ska gå vidare med..." det faktum att uppgifter gör gällande att han kandiderat för Sverigedemokraterna i Umeå?

Läs mer hos Kjellberg, där också den reparerade filmen finns upplagd.

Etiketter:

8 Comments:

Anonymous Patrik, Ängelholm said...

Det fanns inte tillräckligt med bevis för brott, därför friades de. Svårare än så är det inte.

Många av er till vänster vill hemskt gärna få en fällande dom här, eftersom det är 2 hat-objekt i ett: Polis och sverigedemokrat (för ett decennium sen, men det räcker tydligen).

1:02 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Jag hatar inte poliser, jag ogillar när människor begår maktmissbruk och jag ogillar lagstiftning som tillåter dem att göra det.

När det gäller eventuella Sverigedemokratikandidaturer jag har också skrivit i ett tidigare blogginlägg (som länkas till i posten) att det det inte behöver spela någon, men att det allvarliga är att polisen i fråga tar så lätt på sanningen att han "måste besluta sig för" hur han ska förhålla sig till den.

Och detta är antagligen den första gång i livet jag blir kallad "vänster"... :-D

Min hållning är framförallt klassisk liberal.

7:52 fm  
Anonymous Patrik, Ängelholm said...

Ok, hur vill du att lagen skall ändras då?

Klassiskt liberal eller vänster, visst finns skillnader, men i dagens svenska PK-sörja är det svårt att skilja dem åt.

Rapporteringen kring Carl Larssons ev. SD-förflutna är märklig. Var vill media komma? Den informationsansvarige vid Stockholmspolisen yttrar sig i frågan, men det kan rimligen inte vara en del av polisutredningen om han tidigare i sitt liv varit politiskt aktiv eller inte.

10:08 em  
Anonymous ännu ingen datalagring said...

Detta är inte ett problem med lagstiftningen. Att poliserna var skyldiga till ytterst grova brott är fullständigt bevisat. Problemet är att domstolen inte var villig att döma denna brottsling. Det finns flera sådana fall. Tyvärr tolererats allt grövre kriminalitet från polisväsendets sida. Det är omöjligt att inte sätta detta i samband med av vittrande respekten för medborgaren från politikerskrået.

10:38 em  
Anonymous Patrik, Ängelholm said...

Det svenska rättsvästendet är ingalunda perfekt. Men såpass grova anklagelser kräver ändå rätt mycket konkret bakgrund för att vara trovärdigt. Sådan är ej presterad här, åtminstone inte vad du säger och åtminstone inte vad jag kunnat finna på annat håll heller.

8:30 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Patrik, med det du har sett och läst dig till, tycker du att poliserna agerat på ett bra sätt?

9:38 em  
Anonymous Patrik, Ängelholm said...

Nej det tycker jag inte att de verkar ha gjort. Det kanske t.o.m. kan räcka för tjänstefel. Men för att fälla någon i domstol vilket varit diskussionen här, krävs bevis om brott.

7:57 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Jo, det är ju liksom lite därför jag är inne på att lagen bör omarbetas... :-)

11:20 fm  

Skicka en kommentar

<< Home