söndag, juli 17, 2011

Förnyelsen handlar främst om människor

Vi centerpartister går onekligen en spännande tid till mötes, då ny partiledning ska väljas. Jag tänker inte fatta några starka beslut om personfrågor ännu på länge, utan tänker uppehålla mig vid nödvändigheten av fortsatt förnyelse och jag tror att vi också måste bredda perspektiven kring hur vi ser på förnyelsen.

För det första handlar det inte bara om den framtida ledarens egna ideologiska övertygelser. Alla kandidater samma parti och delar samma liberala grundsyn. Dessutom representerar ju partiledaren ett parti där alla gröna liberaler ska känna sig välkomna. Han eller hon är bunden till partiprogram och stämmobeslut och måste rätta sig efter dem. De frihetsgrader som Maud Olofsson tog i samband med t ex energiöverenskommelsen tillhör ovanligheterna i Centerrörelsen, något som också blev tydligt i interndebatten som följde därav.

Det handlar också om hur organisationen ska byggas för att effektivt göra verklighet av Centerpartiets idéer. Lika viktig som en kontinuerlig ideologisk förnyelse är den organisatoriska förnyelsen. Utan effektiva verktyg blir det inget gjort och även om man brukar säga att man vinner val på sådant man ska göra och inte sådant man gjort, så behöver vi exempel på att det vi säger att vi ska göra faktiskt görs då och då.

För att någonting överhuvud taget ska vara möjligt att genomföra krävs människor som gör det. Centerpartiet har svårt att attrahera nya medlemmar och därmed tänkbara förtroendevalda. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och vi måste ärligt talat säkra kvaliteten på alla kandidater och valarbetare, så att dessa på ett attraktivt sätt kan förmedla Centerpartiets politik.

Valutvärderingen gav vid handen att vi måste hitta nya mötesformer och metoder att slussa in folk i det politiska arbetet. Det finns idéer och initiativ runt om i hela landet kring detta. Den modell vi i Stureplanscentern arbetar efter är ett sätt, men kanske ännu viktigare är det arbete som CUF och Centerstudenter gör.

Hur den nya ledningen än kommer att se ut, måste den vara förmögen att främja en kultur och struktur som kan fånga upp och utveckla de krafter som vill engagera sig i Centerrörelsen. Det är kanske viktigare än allt annat.

Etiketter: