torsdag, september 22, 2011

Öppna upp kommittéerna!

Så är stämman i full gång. Hanna Wagenius inledningstalade och var skarpt ideologisk, förklarade att staten aldrig någonsin kan skapa jobb, utan att det är människor som gör det. Mycket vikt lades också vid integritetsfrågorna och eftersom vi ska fatta beslut om datalagringsdirektivet hoppas jag att många lyssnade noggrant till Hannas kloka ord.

(Det ska också sägas att Hanna var fullständigt lysande!)

Sedan talade Maud och i den mån det förekom vadhållning om när tårarna skulle komma vann den som satsat på fyra sekunder.

Efter lunch har kommittéberedningen vidtagit och härvidlag måste en förändring ske! Kommittéerna är stängda för andra än ombud, vilket är dumt och dåligt om man ser till interndemokratin.

Från Stockholms stad har vi fem ombud och två ersättare och frågorna är uppdelade i 18 kommittéer.

Att vi har ett system som innebär att ett distrikt som omfattar en tiondel av Sveriges väljare representeras av mindre än 1 % av centerstämmans ombud kan tyckas obalanserat, men det kan jag köpa. För på något sätt ska mandaten fördelas. Dock måste vi ju få ha någon representant med för att bevaka debatten och lyssna till vad som sägs! Vi har ju folk på plats som både vill och kan sitta med...

Nu har tydligen vissa blivit insläppta ändå, vilket också är konstigt. För att interndemokratin ska fungera är minikravet tydliga spelregler. För att den ska vara god måste alla distrikt få möjlighet att vara med och bidra i diskussionerna om alla frågor.

---
Läs även SvD, DN, Aftonbladet.

Etiketter:

1 Comments:

Anonymous Mikael Jonsson said...

Jag håller med Johan. Jag har motionerat och skulle gärnat vilje kunna komma in på motionsbehandlingen för att kort argumentera och berätta om min motions avsikter. Motionärer borde alltså åtminstone få en plats, det känns rimligt. (http://politiskvardag.blogspot.com/2011/09/fotarbete-i-are.html)

4:06 em  

Skicka en kommentar

<< Home