fredag, februari 24, 2012

Hur kan vi hävda Centerpartiets särart?

Varför ska någon egentligen rösta på Centerpartiet? Frågan är hård, men nödvändig att ställa för alla oss som kämpar för Centerpartiets idéer på olika nivåer - inte minst av den enkla anledning att väljarna kommer att ställa den 2014.

Hur kan vi, inom ramen för samverkan i Allians för Sverige, hävda vår särart och göra oss till ett mer intressant alternativ än de andra allianspartierna?

I min egen vardag, i kommunpolitiken som ledamot i exploateringsnämnden i Stockholms stad, känns det ibland frustrerande att inte i större utsträckning kunna driva igenom det som skiljer Centerpartiet från övriga allianspartier. Vi vill bygga högre, tätare och djärvare, men med en förvaltning och en övrig majoritet som tuffar på i gamla hjulspår, är det inte helt lätt att vrida om kursen, samtidigt som vi är med och tar ansvar för de intressanta byggen som aldrig blev av.

På en annan nivå är Datalagringsdirektivet en fråga som skiljer Centerpartiet från övriga alliansen. Vi har ett stämmobeslut på att vi inte vill införa något dylikt, eftersom det rimmar dåligt med Centerpartiets syn på förhållandet mellan medborgare och stat. Det är med stor sorg och frustration jag betraktar debatten om detta.

Kompromissandet är en nödvändig del av demokratin, men de som förhandlar bort en sådan signifikant del av Centerpartiets politik har en skyldighet att förklara hur de tänkte och berätta vad vi fick istället, så att vi medlemmar kan ta ställning till om vi tycker att dessa människor är bäst lämpade att föra vår gemensamma talan även efter nästa stämma.

Idag kunde man höra på radion något vi alla redan vet: att ungdomsarbetslösheten är rekordhög i Sverige. Centerpartiet är det enda parti som driver frågan om att förbättra arbetsrätten så att ungdomar och nyinflyttade inte längre missgynnas till förmån för de som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Häromdagen gick ungdomsförbunden ut gemensamt och krävde samma sak och jag vet inte i vilken utsträckning man kan tolka det som ett tecken på att resten av alliansen är på väg att vända, men dessvärre finns det inget som tyder på att Centerpartiet kommer att kunna få ut några politiska fördelar när väl en svängning sker.

I samma sekund som vi lyckas övertyga våra alliansvänner kommer frågan inte längre att vara vår. Den dag turordningsreglerna förändras och arbetsmarknaden börjar fungera bättre kommer det att vara alliansens politik och inte Centerns. Så har det funkat hittills och så kommer det att funka framöver om vi låter det vara så. (Jag tror t ex att det bara är centerpartister som tror att RUT är "vår" fråga.)

Centerpartiet har en anmärkningsvärd benägenhet att ta ansvar för alliansens alla dåliga sidor, samtidigt som vi inte kan tillgodoräkna oss några av de goda. Det måste vi ändra på.

Etiketter:

5 Comments:

Anonymous Oscar Fredriksson said...

Bra skrivet Johan - hatten av för det inlägget. Datalagringsdirektivet blir något av ett "defining moment" för Centerpartiet eftersom det finns ett tydligt stämmobeslut i frågan.

11:10 em  
Anonymous JohJoh said...

"Centerpartiets syn på förhållandet mellan medborgare och stat"

Vad är då denna?
Ni stödjer/har röstat igenom FRA, IPRED, ACTA och nu DLD.

För mig säger det mer om denna syn än vad någon välskriven tidningsartikel någonsin kan göra. Det är uppenbarligen bara läpparnas bekännelser,

9:41 fm  
Anonymous Exab said...

Var det inte Maud Olofsson som sade att integritetsfrågorna var döda, också i centerpartiet?

11:07 fm  
Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

Jo, ungefär så formulerade hon sig Exab.

Mer här:
Bekräftat av partiledningen - Integritetsfrågorna är ingen prioritet för (c)

Tyvärr. :-/

6:42 em  
Anonymous Grafeus said...

kanske borde den nya partiledaren ta tag i vissa viktiga frågor, som t ex integritet, övervakning, kontroll och överstatlighet.

Hittills har hon varit så slätstruken, så att man nästan kan tro att hon lämnat sin ideologiska särart hemma?

5:07 em  

Skicka en kommentar

<< Home