tisdag, november 21, 2006

Ööööööh ingen lokal, jöööööh...

Jag tycker inte särskilt bra om Jan Björklund. För mycket avmedkepsenungjävel och för lite respekt för den naturliga lusten att lära.

Nu har han emellertid hittat på något bra, men som givetvis får en del kritik. Gymnasister är BARN! Barn kan inte förväntas ta ansvar för en sådan organisation som en skola och kan man inte ta ansvar kan det inte heller finnas något medbestämmande. Konsultativt, visst. Elevråd, alla gånger. Men styrelsemajoritet? Aldrig på ti'n!

Barn är rara, men också helt sjuka i huvet. Vissa korkade vuxna ser på sina små monster med rosa glasögon och tänker att om bara de fick bestämma så vore världen så mycket bättre. Om kidsen fick makten hade vi världskrig på fem minuter. Mobboffer skulle misshandlas svårt på varje rast och alla. ALLA! skulle leva i skräck.

Det var till och med några ljushuvuden som ville sänka rösträttsåldern. Höj den, för fan! 28 år kan vara lagom.

2 Comments:

Anonymous Robert N said...

Klippt från http://www.norrkoping.se/barn-utbildning/nyheter/2006/elevmajoritet_i_gymnasies/

"Elevmajoritet i gymnasiestyrelse
De Geergymnasiet sade den 21 mars ja till att införa en lokal styrelse (LS) med elevmajoritet. LS kommer att ersätta Skolkonferensen som högsta beslutande organ på skolan. LS är en gemensam kommunal satsning som troligen startar samtidigt på tre skolor till hösten.

- Det som sker nu är att skolans förslag på stadgar och arbetsordning, först ska godkännas av gymnasienämnden och sedan registreras av Myndigheten för skolutveckling. Det som sedan händer i praktiken är att LS kommer att få ansvar för frågor som gymnasienämnden och rektor förut har haft befogenhet över. Det innebär att besluten tas av elever och personal i stället för av politiker eller rektor, säger Sofia Karsinger, demokraticoach på Norrköpings kommun.


Den lokala styrelsen på De Geergymnasiet består av tio elever och nio representanter ur personalen, varav rektor är en.


Arbetet i LS kommer förhoppningsvis att dra igång samtidigt på både Kungsgårdsgymnasiet, Hagagymnasiet och De Geergymnasiet under hösten. Även Ebersteinska jobbar aktivt med att öka elevinflytandet.


En LS kan besluta om övergripande frågor som till exempel skolstart, arbetsmiljö, handlingsplan mot mobbning och policy för samarbete med näringslivet. En LS har inget budgetansvar men kan prioritera inom budgetramen. Styrelsen kan aldrig fatta beslut om enskilda personer eller överta det professionella ansvar som pedagoger, skolledare och annan skolpersonal har."
-------------
Med den typen av begränsning har jag svårt att se problem. Då ska det snarare vara så att varje skola ska få bestämma själva, inom en sådan ram vill säga.

7:18 fm  
Blogger louisep said...

Haha! Skrattar högt. För det är ju någonstans sant.

Men sedan vet jag inte om åldersgränser är så fiffiga i sig, människor, och även barn är så varierade i mognad. Varför inte ett "körtest" för att få rösta om man är under myndighetsålder?

4:43 em  

Skicka en kommentar

<< Home