torsdag, januari 04, 2007

9 januari ödesdag för Europa

En tisdag - två enormt viktiga europahändelser med svensk anknytning.

Det principellt så viktiga vaxholmsfallet avgörs i EG-rätten i Luxemburg. Helt klart är att principen om den inre marknaden är åsidosatt i och med fackets och regeringens (dåvarande och nuvarande) osmakliga agerande i den här frågan.

Heja Laval un Partneri!!! :-)

Den av vissa galet underskattade svenska politikerräven Gunnar Hökmark är en av fyra kandidater till ordförandeskapet i hans partigrupp, EPP. Mot honom står främst en fransos, Joseph Daul, som själv är storbonde med smak för både jordbruksstöd och tullmurar.

Det är sålunda en helsikes skillnad på kandidaterna. Det kan betyda jäkligt mycket för Europa med Gunnar vid rodret för den största partigruppen. Förhoppningsvis kan han stimulera frihandelsidéen bland sina europeiska partikompisar som inte alla och alltid är på det spåret i dagsläget.

(Inte minst skulle det betyda en hel del för de många fattigare länder som inte vill annat än att konkurrera på lika villkor och sälja sina jordbruks- och andra produkter i Europa.)

Heja Gunnar!!!