torsdag, januari 04, 2007

Avskaffa LAS

Regeringen flaggar för förändringar i LAS. Inte en minut för tidigt. LAS är en hämsko på arbetsmarknaden. Minskar rörligheten och hindrar företagen att utvecklas genom ökade svårigheter att optimera sin kompetensmix.

LAS håller människor kvar på arbeten de inte trivs på, för att de annars hamnar "sist in" på ett nytt ställe. Det leder till vantrivsel och i förlängningen otrivsel och sjukskrivningar.

Lagen skyddar en person, samtidigt som den håller en annan människa utanför, TROTS att den människan kanske är bättre lämpad för jobbet.

Jävligt orättvist om man frågar mig och LAS borde avskaffas helt och hållet, men man får väl vara nöjd med det lilla.