lördag, januari 06, 2007

Tomma hot?

Vilken kapacitet har egentligen Hotell- och restaurangfacket att tvinga alla till avtal på deras villkor? Är blockadhotet egentligen ett reellt hot för landets alla restauranger?

Dom har knappt 60 000 medlemmar. En vanlig kollektivavtalsskrivning är att var 50:e heltidstjänst "jobbar fackligt", dvs socialdemokratisk valarbetare ett valår, eller blockadvakter ett avtalsrörelseår. (åka till Bryssel och köpa dildosar för medlemmarnas pengar år däremellan)

Säg att 50 000 av medlemmarna omfattas av sådant kollektivavtal. Då finns det alltså ca 1000 personer som kan jobba fackligt. (medlemsantalet har också minskat över de senaste åren)

Till varje blockad med självaktning går det väl åt en sissådär 10 blockadister? Man har sålunda en maximal kapacitet om ca 100 blockader.

Det finns säkert över 2000 små fik och restauranger som inte har och heller inte har för avsikt att skriva på nåt avtal och de allra flesta av dem kommer att klara sig från fackets attacker.

Självklart är det fruktansvärt att drabbas, som t ex Sofia i Göteborg har tvingats erfara, men på det hela taget är man ganska safe.

Tror dessutom att hrf nu fått stallorder att ta det lite lugnt. LO behöver opinionens sympati i avtalsrörelsen och ett alltför aggressivt fackligt agerande urholkar den.