lördag, februari 05, 2011

Kommundagar med mersmak


Hemma från Centerpartiets kommundagar är jag på mycket gott humör, främst av tre orsaker:

1. Smicker. Vår avdelning, Stureplanscentern, har gått ifrån att väcka bestörtning till att väcka intresse och nyfikenhet. Vi omnämns som ett gott exempel på nya arbetssätt i valanlysen, även i officiella sammanhang under kommundagarna lyfts vår verksamhet fram och många kommer fram och frågar hur vi gör och berättar att de kommer att starta egna liknande verksamheter.

2. Inspirerande talare. Manuel Knight slängde några allvarliga sanningar i ansiktet på oss och gjorde det på ett sånt lustfyllt sätt att jag tror att de flesta som lyssnade tar dessa viktiga tankar med sig hem i sina distrikt. Lena Ek höll ett mycket intressant seminarium om energi och Europas energiutmaning. ENORMT viktig fråga, ekonomiskt, miljömässigt och inte minst säkerhetspolitiskt. Annie Johansson höll förmiddagens stora programpunkt om den så viktiga valanalysen och dess resultat och rekommendationer.

3. Alla sköna Centerpartister. Jag lär mig så mycket av de informella samtalen. Du vet, såna där som börjar med något skämtsamt över stående fika, men som efter ett några minuter lärt dig viktiga saker om kommunpolitik som den samlade ämneslitteraturen aldrig skulle kunna förmedla.

Bubblare på denna lista är också lobbyisterna. Energibranschen är alltid välrepresenterad i Centersammanhang och på ganska goda grunder. De har ofta bra underlag att dela med sig av. Smarta politiker använder lobbyisternas kraft i form av bland annat analyskapacitet och i den mån miljörörelsen och energibolagen säger samma sak kan man oftast lita på uppgiften.

Kanske mer under avdelningen komiskt var Folkpartisten och tidigare chefen för Systembolaget, Gabriel Romanus, där som nykterhetslobbyist. Deras uppdrag var att försöka förmå Centerpartisterna att säga nej till Gårdsförsäljning. Något vi har ett stämmobeslut på att försöka få till, varför deras mission kanske kunde anses något fåfäng.

Nykterhetslobbyisterna är en märklig skara. De lyssnar liksom inte på argument. Håller man inte med är man antingen galen eller dum i huvudet. (I just mitt fall misstänker jag efter gårdagens sammandrabbning att Romanus anser att det ena inte nödvändigtvis behöver utesluta det andra.) De är ganska obehagliga i sin sektlika övertygelse och har undgått granskning alltför länge...

De verkar åtnjuta "The Charm of Good Intensions". Frågan är vad deras intentioner egentligen är och om de är så jäkla goda?

Läs även Per Ankersjö, Lennart Karlsson och Centerpartiet i Dalarna.

---

Expressen skriver också att ledande Centerpartister gillar valanalysgruppens idé om att gå tillbaka till att ha vice partiordföranden. En uppfattning som även jag delar.

---

Dagens "ursäktavadsaduattdusasadu?" måste tillskrivas Aftonbladets ledare och försök till svavelosande klasskampsagitation som i fornstora dar, kring främst Annie Johansson och hennes förmodade ondska. Komiskt och absurt kan man tycka, men det ger också en indikation på vilket hot våra politiska motståndare ser i Annie. (Läs även Albin Broman om detta.)

Etiketter: