torsdag, februari 03, 2011

Prisregleringar är inte särskilt liberalt

Jag ger på goda grunder Maud Olofsson beröm då och då här på bloggen. Jag tycker att hon i många stycken förvarat friheten föredömligt och drivit en hård linje om viktiga principer när Allianskollegor inte vågat.

Saabkrisen kanske var det främsta exemplet. Medan Reinfeldt och Borg i rädsla för att hamna i facklig onåd höll sig i bakgrunden, gick Maud ut och utmanade socialistiska krav på statliga ingripanden för skattebetalarnas pengar och gjorde det med sådan stringens och energi att folk bytte åsikt i frågan och började hålla med Maud.

För att beröm ska vara värt någonting så måste man också kritisera sådant som inte är bra. Dagens DN Debattartikel är ett magplask och kröner en tids något skakigt agerande från partiledare Maud Olofsson.

Valanaylsgruppens slutsats sammanfaller också med vad Maud Olofsson själv sagt flera gånger: Vi måste jobba hela tiden som vi gör inför val.

Det finns inget utrymme att slappa till och börja slarva.

Dagens debattartikel är ett uttryck för sådant slarv som vi verkligen inte har råd med. Det känns mest som ett svagt svar på förra veckans elprisdebatt, för att inte säga en bitter eftersläng som - liksom alltid när det gäller bittra efterslängar - bara förseglar förlusten.

Att dessutom i samma artikel som man skriver att vi är liberala föreslå något så urbota ickeliberalt och som att med statlig övermakt åsidosätta den prismekanism som drivs av utbud och efterfrågan. Problemen med prisregleringar är i sig ämne för bloggkilometrar, men man kanske kan sammanfatta det enklast med ordet "brödköer".

Vi har, inom ramen för god liberal centerpolitik, alla möjligheter att skapa förutsättningar för en bättre energimarknad. Det kan bli en paradgren för vårt parti och en valvinnare om vi hanterar det på rätt sätt. Men då duger inte den nivå dagens DN debatt ger uttryck för.

---

Update: Båda centerstjärnorna Annie Johansson och Elisabeth Thand Ringqvist delar min uppfattning om prisregleringar.

Etiketter: ,

4 Comments:

Anonymous Mattias said...

Tror det mer är dålig pedagogik från Mauds sida. Det jag tror att hon vill föreslå är en reglering som gör att konsumentpriset hamnar närmare marknadspriset än i dag. Tekniskt komplicerat, och därför borde hon ha förklarat tydligare att det inte handlar om en prisreglering i ordets egentliga bemärkelse.

11:51 fm  
Anonymous Oskar said...

Kan bara instämma i ditt resonemang, Johan.

@Mattias, det är en farlig väg att vandra att reglera mha golv- eller takpriser. Alla vill väl ha rörlig el när det är billigt men fastpris när det är dyrt.
Elmarknaden avreglerades för 15 år sedan och det är ibland värt att vi påminner oss om varför det gjordes. Elproducenterna fick då betalt för sina kostnader + en marginal. Men konsekvensen var att det fanns inga incitament hos producenterna att minska sina kostnader, effektivisera. Resultatet blev en överproduktion på marknaden. Inte till gagn för samhället eller miljön i stort.
Idag har vi en avreglerad marknad som inte längre är svensk, och det är bra av alla möjliga skäl.
Idag, när nivåerna i de nordiska magasinen är rekordlåga skulle vi ha ett väldigt högt elpris om vi inte kunde importera el (om vi nu skulle ha el överhuvudtaget).
Och alla företag som vill agera på en hårt reglerad marknad räcker upp en hand?

4:09 em  
Anonymous Wat said...

Nja, det märkligaste är väl att det verkar handla om att 25% av kunderna har tillsvidareavtal. Grejen är ju den att det är fanimig SVÅRT att ha ett tillsvidareavtal - fortum ringde mig tre gånger och frågade om jag ville ha fast eller rörligt pris för att jag annars får det svindyra tillsvidareavtalet. De var helt öppna med att det är dyrare och att jag tjänar på att bestämma mig. Det handlar alltså om att skydda konsumenter som bryr sig för lite för att ta reda på hur det ligger till. Överpriset på tillsivdareavtal är rimligen lägre än vad dessa kunder prissätter sin egen lathet. Deras problem - inte mitt.

5:45 em  
Anonymous Mattias said...

Oskar: Problemet med avregleringen är att regelverket inte är speciellt bra. Ingen vettig människa ifrågasätter att priset ska bestämmas av den sist producerade kilowatten. Men som det är idag förlorar vi massor av pengar på onödiga transaktionskostnader. Det finns behov av att omreglera marknaden och ett sätt är att skippa mellanhänderna som bara suger ut konsumenterna.

12:06 em  

Skicka en kommentar

<< Home